Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

  • Polski
  • English
search
doktorant
Logo Europejskie Miasto Nauki Katowice 2024

Sztuka: sztuki plastyczne i konserwacja dzieł sztuki. Wydział Sztuki i Nauk o Edukacji

Studia Doktoranckie w Instytucie Sztuk Plastycznych to możliwość spotkania się z artystami pracującymi w obszarze sztuki tradycyjnej, gdzie dzieło jest monolitem, jak i w polu sztuki postkonceptualnej, gdzie nic nie jest pewne czy z góry określone. Oba paradygmaty realizowane są za pomocą rzeźby, malarstwa, grafiki warsztatowej, projektowania graficznego, ceramiki, szkła, rysunku, performance, sztuki zaangażowanej dzięki zespołowi pracującemu nieustannie nad rozwojem własnej idei sztuki i technik pozwalających ją wyrażać.  Poszukiwania kadry skupionej wokół rzeźby, rysunku,  grafiki, ekslibrisu i malarstwa koncentrują się na badaniu siły tradycyjnych wartości artystycznych wobec zmian paradygmatów estetycznych i społecznych. Projektowanie graficzne drąży tematy związane z zaangażowaniem, sferą społeczną, komunikacją wizualną i jej siłą w kontekście nadmiaru obrazów. Jest również możliwość współpracy z artystami eksperymentującymi, dla których praca nie ogranicza się do jednego obszaru badawczego (komiks+ literatura, sztuka zaangażowana także performance + nauki społeczne, tkanina + teoria feministyczna, szkło + nauki przyrodnicze)Studia doktoranckie w zakresie Sztuk Pięknych realizowane na Wydziale Sztuk i Nauk o Edukacji UŚ w Cieszynie skierowane są do absolwentów studiów wyższych posiadających dyplom magistra sztuki. Studia doktoranckie  kształcą kadrę o wysokich kompetencjach w zakresie wiedzy (nieograniczonej do samej sztuki) i umiejętności jej zastosowania praktycznego do prowadzenia własnej działalności artystycznej, uczestnictwa w kształtowaniu kultury symbolicznej w kraju i poza jego granicami, oraz do pracy dydaktycznej na poziomie szkolnictwa wyższego.

return to top