Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

  • Polski
  • English
search
kandydat
Logo Europejskie Miasto Nauki Katowice 2024

Studia drugiego stopnia w Uniwersytecie Śląskim

Podjęcie studiów drugiego stopnia, to kolejny etap kształcenia na studiach wyższych, który umożliwia uzyskanie pogłębionej wiedzy w danej dziedzinie nauki.  Studia  magisterskie trwają w Uniwersytecie Śląskim dwa lata (cztery semestry) a w przypadku studiów poinżynierskich 1,5 roku (trzy semestry).  Studia te kończą się egzaminem dyplomowym a absolwenci uzyskują tytuł magistra lub magistra inżyniera na studiach inżynierskich. Studia drugiego stopnia mogą być kontynuacją wcześniejszej nauki lub podjęciem pokrewnych lub zupełnie nowych studiów. Przeznaczone są dla osób, które mają już dyplom licencjata, inżyniera, magistra lub inny równoważny dokument zagraniczny.

Rekrutacja na ten poziom studiów prowadzona jest najczęściej do końca września, tak aby studenci studiów pierwszego stopnia, którzy bronią się w tym miesiącu, mieli szansę na wzięcie udziału w kwalifikacji i podjęcie studiów drugiego stopnia w najbliższym roku akademickim. Na niektórych kierunkach istnieje też możliwość rozpoczęcia nauki od semestru letniego.

O przyjęcie na studia tego typu mogą ubiegać się wszystkie osoby posiadające dyplom ukończenia studiów wyższych (co najmniej licencjata) albo inny równoważny dokument. Ich ukończenie umożliwia kontynuowanie nauki w szkołach doktorskich. Do podjęcia studiów drugiego stopnia zwykle wymagane jest posiadanie dyplomu studiów pierwszego stopnia (lub dyplomu magisterskiego) w określonej kryteriami kwalifikacji dziedzinie nauki, są jednak programy, dla których nie ma takich ograniczeń i można je podjąć po spełnieniu warunków rekrutacji, posiadając dyplom na dowolnym kierunku.

Studia drugiego stopnia mogą być prowadzone w formie stacjonarnej lub niestacjonarnej (lub w obu formach). Studia niestacjonarne różnią się od stacjonarnych tym, za naukę pobierana jest opłata (czesne).

W systemie Internetowej Rekrutacji Kandydatów znajdziesz ofertę wszystkich studiów II stopnia wraz z kryteriami przyjęć jak również szczegółowe terminy rekrutacji , podane przy każdym z kierunku studiów w katalogu IRK odrębnie.

Informacje na temat programów studiów np.  listy przedmiotów dostępne są w Informatorze ECTS.

return to top