Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

  • Polski
  • English
student

Marlena Drapalska-Grochowicz

Otrzymała Wyróżnienie Rektora UŚ w XIII edycji konkursu za osiągnięcia naukowe i działalność społeczną, w tym na rzecz wspólnoty akademickiej jako doktorantka w dyscyplinie prawo na Wydziale Prawa i Administracji UŚ. W swoim bogatym dorobku naukowym posiada autorstwo i współautorstwo 12 artykułów naukowych oraz 3 rozdziałów książkowych. Kieruje autorskim grantem z NCN pn. Rekonstrukcja kategorii „bliskości” w polskim systemie prawnym. Wystąpiła na 10 konferencjach międzynarodowych oraz 15 konferencjach ogólnopolskich. Współorganizowała kilka wydarzeń naukowych i popularnonaukowych Jest zaangażowana społecznie w działania na rzecz prawnej ochrony zwierząt, m.in. od 2017 roku jest opiekunem pomocniczym Koła Naukowego Praw Zwierząt, które jest pierwszym tego rodzaju kołem naukowym w Polsce. Brała udział w przygotowaniu cyklicznie odbywającego się wydarzenia – Dni Edukacji na Rzecz Zwierząt współorganizowanych z Klubem Gaja (2017, 2018). Skutecznie interweniowała by zapobiec usunięciu przez jedną ze spółdzielni domków dla kotów wolnożyjących, sfinansowanych uprzednio w ramach miejskiego budżetu obywatelskiego. Brała dział w pracach zespołu badawczego, który miał na celu opracowanie statusu pszczół z perspektywy prawa administracyjnego, cywilnego oraz karnego w ramach kampanii edukacyjnej „Nie żądlę – zapylam”. Współtworzyła strukturę urzędu Rzecznika Praw Studenta i Doktoranta UŚ, w którym pełni funkcję pełnomocnika prowadząc sprawy oraz angażując się czynnie w rozwój tego urzędu. Bierze udział w realizacji projektu DUO – Uniwersytet Śląski uczelnią dostępną, uniwersalną i otwartą. Poświęca również swój czas upowszechnianiu wiedzy prawnej poza uczelnią, m.in. w projektach skierowanych do uczniów. W wolnym czasie pogłębia swoje zainteresowania związane ze sztuką – maluje akwarelami oraz fotografuje. Interesuje się historią sztuki, szczególnie malarstwem drugiej połowy XX w. oraz muzyką (w szczególności jazzem oraz muzyką świata, ale też rockiem progresywnym). Lubi aktywnie spędzać czas – na górskich wędrówkach i rowerowych wycieczkach. Zawsze podróżuje w towarzystwie dobrego reportażu i tomiku poezji.
img
return to top