Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

  • Polski
  • English
search
student
Logo Europejskie Miasto Nauki Katowice 2024

Studencko-Doktorancki Budżet Partycypacyjny Uniwersytetu Śląskiego – wydłużenie terminu do 7 lipca

27.06.2024 - 16:34 aktualizacja 28.06.2024 - 09:51
Redakcja: nk
Studenci ubrani w bluzy Uniwersytetu Śląskiego.

Na Uniwersytecie Śląskim utworzony został Studencko-Doktorancki Budżet Partycypacyjny, którego celem jest zaangażowanie osób studiujących i kształcących się w szkołach doktorskich w działania na rzecz społeczności akademickiej i rozwijanie współpracy.

W ramach Budżetu przyznawane będą dofinansowania projektów zgłaszanych przez studentki i studentów oraz doktorantki i doktorantów na rzecz społeczności studencko-doktoranckiej, które mogą przyczynić się do poprawy jej funkcjonowania w poszczególnych jednostkach (Wydziały UŚ, Kolegium ISM, Szkoły Doktorskie, OA Katowice, OA Sosnowiec i OA Cieszyn) oraz uzyskają największe poparcie. Środki te będzie można przeznaczyć na rozwój małej infrastruktury, działania integrujące społeczność lub inne przedsięwzięcia. Wysokość jednego projektu nie może przekroczyć kwoty 9 tys. zł.

Propozycje można zgłaszać za pośrednictwem formularza do 7 lipca. Projekty, które przejdą pozytywną ocenę formalną, zostaną zakwalifikowane do II etapu. Na stronie internetowej uczelni opublikowana będzie lista projektów wraz z ich opisem, aby możliwe było poddanie ich pod głosowanie w obrębie środowiska studencko-doktoranckiego. Jednakże jeśli zgłoszone projekty będą się mieścić w puli środków przeznaczonych na realizację projektów w danej jednostce i przejdą weryfikację przez komisję, wówczas procedura głosowania zostanie pominięta.

Wyniki zostaną ogłoszone do 23 lipca, a realizacja projektów przewidziana jest do 30 listopada br.

Aktualizacja zasad budżetu

Aktualizacja harmonogramu budżetu

return to top