Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

  • Polski
  • English
student

Indywidualne dostosowanie studiów (IDS)

Osoby z niepełnosprawnością studiujące na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach mogą ubiegać się o przyznanie Indywidualnego Dostosowania Studiów

 

W tym celu należy złożyć  w Centrum Obsługi Studentów wniosek o IDS, kartę informacyjną, oraz aktualne orzeczenie o niepełnosprawności lub inny równoważny dokument (jeśli taki posiadasz). Wypełnione i podpisane dokumenty możesz złożyć: osobiście lub pocztą tradycyjną w Centrum Obsługi Studentów, ul. Bankowa 12, 40-007 Katowice, pokój 123 (rektorat), lub drogą elektroniczną – zeskanuj dokumenty i wyślij na adres: dlastudenta@us.edu.pl, lub duo@us.edu.pl w temacie wiadomości wpisz: IDS – swoje imię i nazwisko. Oryginały dokumentów przynieś na indywidualne spotkanie.

Formy wsparcia które oferujemy w ramach IDS to między innymi: osobisty asystent, tłumacz języka migowego, zmiana formy egzaminu z ustnej na pisemną lub odwrotnie,  powiększone trzcionki  testów lub egzaminów które będziecie wypełniać.

Przyjdź na indywidualne spotkanie z przedstawicielami COS i koordynatorem ds. wsparcia z wydziału, na którym będziesz studiować. Podczas spotkania omówimy potrzeby i możliwości związane z IDS. Wspólnie ustalimy najkorzystniejsze formy wsparcia. 

Więcej informacji na stronie: Dostosowanie do specjalnych potrzeb 

return to top