Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

  • Polski
  • English
student

Rzecznik Praw Studenta i Doktoranta

Zadaniem uczelni jest wychowanie i wykształcenie absolwentów posiadających odpowiednie kompetencje i umiejętności pozwalające się odnaleźć i odnieść sukces na rynku pracy. Uniwersytet Śląski jest uczelnią, która postawiła sobie za jeden z największych priorytetów stworzenie jak najlepszych warunków kształcenia zarówno studentom, doktorantom, jak i słuchaczom studiów podyplomowych.

Mając na względzie interes żaków i świadomość, że to właśnie student jest najwyższym dobrem uczelni, została powołana do życia instytucja Rzecznika Praw Studenta i Doktoranta. Do najważniejszych zadań RPSiD należy obrona praw osób kształcących się w Uniwersytecie Śląskim oraz mediacja w sytuacjach spornych i konfliktowych.

Jeśli w Waszym odczuciu ktoś łamie Wasze prawa, bądź znaleźliście się w trudnej sytuacji związanej z tokiem studiów, z którą nie potraficie sobie poradzić, zapraszamy do kontaktu z Rzecznikiem Praw Studenta i Doktoranta.

Misja i zasady działania

return to top