Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

  • Polish
  • English
  • Français
Szkoła Doktorska

Aktualizacja indywidualnego planu badawczego

03.12.2020 - 18:44 aktualizacja 06.12.2020 - 16:49
Redakcja: Ryszard Knapek

Na podstawie konsultacji z komisjami ewaluacyjnymi i promotorami dziekan Szkoły Doktorskiej zdecydowała o aktualizacji wzoru IPB obowiązującego dla doktorantów, którzy rozpoczęli kształcenie w roku akademickim 2019/2020. Zwiększono liczbę danych do podania, a także dodano część opisową i miejsce na opinie promotorów.

Więcej informacji: indywidualny plan badawczy

return to top