Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

Szkoła Doktorska

Dyżury wszystkich dziekanów i koordynatorów odbywają się w siedzibie Szkoły Doktorskiej, w Katowicach przy ul. Bankowej 14. Doktoranci, którzy chcieliby spotkać się z koordynatorami na wydziałach, na których pracują, mogą się kontaktować z nimi drogą mailową.

Dziekan Szkoły Doktorskiej


dr hab. Alina Świeściak-Fast, prof. UŚ

alina.swiesciak@us.edu.pl

dyżur

czwartek 11:00-13:00

ul. Bankowa 14, pok. 407

img

Prodziekan Szkoły Doktorskiej


dr hab. Michał Baczyński, prof. UŚ

michal.baczynski@us.edu.pl

dyżur

wtorek 9:00-11:00

ul. Bankowa 14, pok. 407

img

Koordynator obszaru nauk humanistycznych, nauk teologicznych i sztuki


dr hab. Tomasz Sapota, prof. UŚ

tomasz.sapota@us.edu.pl

dyżur

wtorek 11:30-12:30

ul. Bankowa 14, pok. 407

Prosimy o wcześniejszy kontakt drogą mailową w celu ustalenia terminu i tematu spotkania.

Koordynator obszaru nauk społecznych


dr hab. Monika Jagielska, prof. UŚ

monika.jagielska@us.edu.pl

dyżur

poniedziałek 14:15-15:00

ul. Bankowa 14, pok. 407

Prosimy o wcześniejszy kontakt drogą mailową w celu ustalenia terminu i tematu spotkania.

Koordynator obszaru nauk ścisłych i przyrodniczych oraz inżynieryjno-technicznych


dr hab. Marek Ruman, prof. UŚ

marek.ruman@us.edu.pl

dyżur

wtorek 10:00-11:00

ul. Bankowa 14, pok. 407

Prosimy o wcześniejszy kontakt drogą mailową w celu ustalenia terminu i tematu spotkania.

Koordynator ds. doktorantów wdrożeniowych i grantowych


dr hab. Iwona Jelonek, prof. UŚ

iwona.jelonek@us.edu.pl

dyżur

wtorek 10:00-11:00

ul. Bankowa 14, pok. 407

Prosimy o wcześniejszy kontakt drogą mailową w celu ustalenia terminu i tematu spotkania.

Koordynator ds. współpracy międzynarodowej


dr Małgorzata Pohl-Michałek

malgorzata.pohl-michalek@us.edu.pl

return to top