Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

  • Polski
  • English
Szkoła Doktorska

Dyżury wszystkich dziekanów i koordynatorów odbywają się w siedzibie Szkoły Doktorskiej, w Katowicach przy ul. Bankowej 14. Doktoranci, którzy chcieliby spotkać się z koordynatorami na wydziałach, na których pracują, mogą się kontaktować z nimi drogą mailową.

Dziekan Szkoły Doktorskiej


prof. dr hab. Alina Świeściak-Fast

alina.swiesciak@us.edu.pl

dyżur

wtorki 12:00-13:30

alina.swiesciak-fast@o365.us.edu.pl

ul. Bankowa 14, pok. 407

img

Prodziekan Szkoły Doktorskiej


prof. dr hab. Michał Baczyński

michal.baczynski@us.edu.pl

dyżur

poniedziałki, godz. 14:00-15:00

ul. Bankowa 14, pok. 407

img

Koordynator w obszarze nauk humanistycznych, teologicznych i sztuki


dr hab. Piotr Machura, prof. UŚ

piotr.machura@us.edu.pl

dyżur

środa 10:30-11:15

online – MS Teams: piotr.machura@o365.us.edu.pl

W celu spotkania bezpośredniego prosimy o wcześniejszy kontakt drogą mailową.

img

Koordynator w obszarze nauk społecznych


dr hab. Olga Sitarz, prof. UŚ

olga.sitarz@us.edu.pl

dyżur

 

Prosimy o wcześniejszy kontakt drogą mailową w celu ustalenia terminu i tematu spotkania.

Koordynator w obszarze nauk ścisłych, przyrodniczych oraz inżynieryjno-technicznych


dr hab. Marek Ruman, prof. UŚ

marek.ruman@us.edu.pl

dyżur

 

Prosimy o wcześniejszy kontakt drogą mailową w celu ustalenia terminu i tematu spotkania.

img

Koordynator ds. doktoratów wdrożeniowych i grantowych


dr hab. Andrzej Swinarew, prof. UŚ

andrzej.swinarew@us.edu.pl

MS Teams: andrzej.swinarew@o365.us.edu.pl

Prosimy o wcześniejszy kontakt drogą mailową w celu ustalenia terminu i tematu spotkania.

img

Koordynator ds. współpracy międzynarodowej


dr Małgorzata Myl

malgorzata.myl@us.edu.pl

dyżur

czwartek 12.30 – 13.30

Prosimy o wcześniejszy kontakt drogą mailową w celu ustalenia terminu i tematu spotkania.

img
return to top