Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

 • Polski
 • English
search
Szkoła Doktorska
Logo Europejskie Miasto Nauki Katowice 2024

Informacja w sprawie dyżurów i załatwiania spraw

Dyżury wszystkich dziekanów i koordynatorów odbywają się w siedzibie Szkoły Doktorskiej, w Katowicach przy ul. Bankowej 14. Doktoranci, którzy chcieliby spotkać się z koordynatorami na wydziałach, na których pracują, mogą się kontaktować z nimi drogą mailową.

Proszę pamiętać, że przy załatwianiu spraw z dziekanami i koordynatorami przez pocztę elektroniczną należy zawsze dołączać do wiadomości odpowiedniego pracownika Biura Szkoły Doktorskiej. Pilnowanie tego leży po stronie doktoranta!

Dziekan Szkoły Doktorskiej


prof. dr hab. Alina Świeściak-Fast

alina.swiesciak@us.edu.pl

dyżur w roku akademickim 2023/2024

czwartki godz. 13:00-15:00

1 lutego (czwartek) dyżur od 9.00 do 10.30

img

Prodziekan Szkoły Doktorskiej


prof. dr hab. Michał Baczyński

michal.baczynski@us.edu.pl

dyżur w roku akademickim 2023/2024

wtorki godz. 12:00-13:00

Zakres spraw:

 • konkurs na środki dla doktorantów
img

Koordynator w obszarze nauk humanistycznych, teologicznych i sztuki


dr hab. Piotr Machura, prof. UŚ

koordynator.sd_nhts@us.edu.pl

dyżur w roku akademickim 2023/2024

co drugi czwartek od 19.10, godz. 8.30-9.30.

 

Zakres spraw:

 • indywidualne plany badawcze i aneksy,
 • przedłużanie kształcenia z przyczyn naukowych
 • realizacja programu kształcenia (uznawanie zaliczeń, przenoszenie obowiązków, indywidualna organizacja kształcenia)
 • rekrutacja (wsparcie w znalezieniu promotora, kryteria rekrutacji)

Uwaga: IPB i aneksy należy najpierw przesłać do konsultacji koordynatora drogą elektroniczną, a po akceptacji, dostarczyć do biura SD oryginalnie podpisane przez doktoranta i promotora/promotorów.

img

Koordynator w obszarze nauk społecznych


dr hab. Olga Sitarz, prof. UŚ

koordynator.sd_ns@us.edu.pl

dyżur w roku akademickim 2023/2024

16.11.; 7.12; 14.12; 11.01;  godz. 11.00 – 12.00

24 stycznia, godz. 12.15-13.00

Zakres spraw:

 • indywidualne plany badawcze i aneksy
 • przedłużanie kształcenia z przyczyn naukowych
 • realizacja programu kształcenia (uznawanie zaliczeń, przenoszenie obowiązków, indywidualna organizacja kształcenia)
 • rekrutacja (wsparcie w znalezieniu promotora, kryteria rekrutacji)

Uwaga: IPB i aneksy należy najpierw przesłać do konsultacji koordynatora drogą elektroniczną, a po akceptacji, dostarczyć do biura SD oryginalnie podpisane przez doktoranta i promotora/promotorów.

img

Koordynator w obszarze nauk ścisłych, przyrodniczych oraz inżynieryjno-technicznych


dr hab. Marek Ruman, prof. UŚ

koordynator.sd_spit@us.edu.pl

dyżur w roku akademickim 2023/2024

 

Zakres spraw:

 • indywidualne plany badawcze i aneksy
 • przedłużanie kształcenia z przyczyn naukowych
 • realizacja programu kształcenia (uznawanie zaliczeń, przenoszenie obowiązków, indywidualna organizacja kształcenia)
 • rekrutacja (wsparcie w znalezieniu promotora, kryteria rekrutacji)

Uwaga: IPB i aneksy należy najpierw przesłać do konsultacji koordynatora drogą elektroniczną, a po akceptacji, dostarczyć do biura SD oryginalnie podpisane przez doktoranta i promotora/promotorów.

img

Koordynator ds. doktoratów wdrożeniowych i grantowych


dr Marcelina Kondas

koordynator.sd_wdg@us.edu.pl

Prosimy o wcześniejszy kontakt drogą mailową w celu ustalenia terminu i tematu spotkania.

Zakres spraw:

 • organizacja kształcenia doktorantów wdrożeniowych
 • rekrutacja doktorantów wdrożeniowych

Koordynator ds. współpracy międzynarodowej


dr Małgorzata Myl

koordynator.sd_intercoop@us.edu.pl

dyżur

 

Zakres spraw:

 • wspólne dyplomy z zagranicznymi uczelniami
 • wspólny program kształcenia z Uniwersytetem Sapienza w Rzymie
 • inicjowanie współpracy międzynarodowej
img

Koordynator ds. prawnych w Szkoły Doktorskiej i Międzynarodowej Środowiskowej SD w Uniwersytecie Śląskim w Katowicach


dr hab. Anna Chorążewska, prof. UŚ

anna.chorazewska@us.edu.pl

img
return to top