Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

  • Polish
  • English
  • Français
Szkoła Doktorska

Informacje o otwartych naborach

Wszelkie informacje o otwartych naborach dostępne są w zakładce Informacje o otwartych naborach.

W niektórych programach grantowych zaplanować można stypendium doktoranckie. Rekrutacja na te miejsca odbywa się oddzielnie od podstawowej rekrutacji i opiera się na porozumieniu i współpracy kierownika grantu i Dziekana Szkoły Doktorskiej.

Konkurs przeprowadzany jest na podstawie regulacji związanej ze źródłem finansowania (np. regulaminu konkursów NCN) oraz Uchwały nr 493/2020 Senatu Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach z dnia 28 stycznia 2020 r. w sprawie zasad i trybu rekrutacji do Szkoły Doktorskiej w Uniwersytecie Śląskim w Katowicach na rok akademicki 2020/2021, w szczególności § 11 i § 12.

Osoby zrekrutowane tą drogą stają się pełnoprawnymi doktorantami w Szkole Doktorskiej i realizują ten sam program kształcenia co pozostali doktoranci. Mogą ubiegać się o indywidualny tryb kształcenia.

Szkoła Doktorska na bieżąco informuje o konkursach na stypendia doktorskie.

return to top