Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

  • Polski
  • English
Szkoła Doktorska

Doktoranci w Szkole Doktorskiej

W roku akademickim 2019/2020 w Szkole Doktorskiej Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach rozpoczęło kształcenie 82 doktorantów, realizujących kształcenie w 20 różnych dyscyplinach naukowych.

W tym serwisie będziemy prezentować ich projekty badawcze, a także indywidualne oraz zespołowe osiągnięcia.

return to top