Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

  • Polski
  • English
search
Szkoła Doktorska
Logo Europejskie Miasto Nauki Katowice 2024

Każdy doktorant w Szkole Doktorskiej ma możliwość rozszerzenia swojego kształcenia i prowadzenia swoich badań w międzynarodowym środowisku akademickim i naukowych. W zależności od potrzeb, może to być udział w zajęciach akademickich, inne formy kształcenia i wymiany wiedzy, staż, czy przeprowadzenie części lub całości swoich badań we współpracy z instytucjami zagranicznymi. Istotnym aspektem jest także prezentacja swoich osiągnięć na międzynarodowych i zagranicznych konferencjach naukowych. W przypadku, kiedy całość projektu doktorskiego powstaje we współpracy z innym ośrodkiem akademickim, sam doktorat może mieć charakter międzynarodowy, to znaczy może być to stopień nadany równocześnie przez Uniwersytet Śląski i drugi ośrodek. Obecnie Szkoła Doktorska jest na etapie nawiązywania kontaktów z partnerami zagranicznymi.

return to top