Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

  • Polish
  • English
  • Français
Szkoła Doktorska

Doktorat wdrożeniowy

Program Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego “Doktorat wdrożeniowy” to bardzo dobra i konkretna współpraca przedsiębiorców i instytucji z nauką. Dzięki programowi pracownicy tych podmiotów mogą pracować jako doktoranci ze specjalistami z uczelni. Wdrożenia, które w tej współpracy powstaną, to innowacyjne rozwiązania, które najnowsze osiągnięcia nauki przekładają na praktyczne rozwiązania.

W Uniwersytecie Śląskim realizowane jest kilkanaście doktoratów wdrożeniowych, w takich dyscyplinach jak nauki o Ziemi i środowisku oraz inżynieria materiałowa. Uczelnia gotowa jest realizować także działania w innych dyscyplinach, w tym w naukach społecznych i humanistycznych.

Zasady działania programu dostępne są na stronie MNiSW: Komunikat o ustaleniu programu Doktorat wdrożeniowy 

Jeżeli jesteś zainteresowany udziałem w programie lub masz jakieś pytania – napisz do nas: szkola.doktorska@us.edu.pl.

Program kształcenia dla doktorantów wdrożeniowych

Doktoranci pracujący nad wdrożeniem w swoim przedsiębiorstwie lub instytucji są pełnoetatowymi pracownikami i dlatego Szkoła Doktorska przygotowuje dla nich specjalny program kształcenia. Dzięki niemu, doktoranci będą mogli skorzystać z wiedzy i doświadczenia najlepszych badaczy Uniwersytetu Śląskiego, ale forma i czas ich kształcenia będzie zindywidualizowany i dostosowanych do ich potrzeb. Doktoranci wdrożeniowi mają przy tym takie same prawa i możliwości jak pozostali doktoranci, w tym możliwość korzystania z zasobów uczelni (laboratoriów, bibliotek, baz danych itp.), uczestniczenia w zajęciach realizowanych dla pozostałych doktorantów oraz ubiegania się o środki na prowadzenie badań i na mobilność.

Rekrutacja do programu

Informacja o rekrutacji na rok akademicki 2020/2021 – rekrutacja trwa do 31 sierpnia 2020.

return to top