Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

  • Polish
  • English
  • Français
Szkoła Doktorska

Kandydat do Szkoły Doktorskiej może ubiegać się o przyjęcie trzema ścieżkami:

  1. Poprzez otwarty, międzynarodowy konkurs rekrutacyjny, którego limity i zasady rekrutacji są ogłaszane w każdym roku przez uchwalę rekrutacyjną – aktualnie ogłoszone są kryteria naboru na rok akademicki 2020/2021.
  2. Za pośrednictwem miejsc stypendialnych w konkursach grantowych, takich jak granty NCN
  3. Za pośrednictwem programów, takich jak doktorat wdrożeniowy. Szkoła Doktorska publikuje informacje o konkursach na miejsca stypendialne na swoich stronach internetowych.

return to top