Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

Szkoła Doktorska

Program kształcenia dla doktorantów przyjętych do Szkoły Doktorskiej na rok akademicki 2019/2020:

Program kształcenia dla doktorantów przyjętych do Szkoły Doktorskiej na rok akademickie 2020/2021

System Zapewniania Jakości Kształcenia

Kształcenie w Szkole Doktorskiej prowadzone jest, monitorowane i ewaluowane zgodnie z procedurami Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia, uchwalonymi przez Radę Szkoły Doktorskiej dnia 9 stycznia 2020 roku.

Treść dokumentu: Procedury Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia SD UŚ

return to top