Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

  • Polski
  • English
Szkoła Doktorska

Program kształcenia dla doktorantów przyjętych do Szkoły Doktorskiej na rok akademicki 2020/2021; 2021/2022; 2022/2023

Uchwała nr 219 Senatu Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach z dnia 30 listopada 2021 r.

link: https://aktyprawne.us.edu.pl/423-lista/d/5412/5/

Program kształcenia dla doktorantów przyjętych do Szkoły Doktorskiej na rok akademicki 2019/2020:

System Zapewniania Jakości Kształcenia

Kształcenie w Szkole Doktorskiej prowadzone jest, monitorowane i ewaluowane zgodnie z procedurami Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia, uchwalonymi przez Radę Szkoły Doktorskiej dnia 9 stycznia 2020 roku.

Treść dokumentu: Procedury Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia SD UŚ

return to top