Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

 • Polish
 • English
 • Français
Szkoła Doktorska

Szkoła Doktorska

Szkoła Doktorska w Uniwersytecie Śląskim w Katowicach została utworzona 14 maja 2019 roku. Pierwszy rocznik doktorantów rozpoczął kształcenie 1 października 2019 roku. Zadaniem Szkoły Doktorskiej jest kształcenie doktorantów na Uniwersytecie Śląskim. Jej najważniejszym celem jest to, aby doktoranci przygotowali bardzo dobre rozprawy doktorskie i byli przygotowani do uczestnictwa w życiu akademickim i społecznym zarówno jako badacze, nauczyciele akademiccy jak i specjaliści i sprawni administratorzy wiedzy. Ten cel szkoła realizuje przez prowadzenie kształcenia na wysokim poziomie we współpracy z wydziałami UŚ, a także przez wsparcie administracyjne i merytoryczne doktorantów. Najważniejsze aspekty tego wsparcia to:

 • wybór doświadczonego i przygotowanego do pracy dydaktycznej promotora
 • organizowanie współpracy międzynarodowej
 • pomoc doktorantom w pozyskiwaniu środków na badania i mobilność
 • organizowanie różnych form aktywności, takich jak szkoła letnia, otwarte wykłady i konferencje naukowe
 • działania mające na celu popularyzację nauki, przede wszystkim upowszechnienie informacji na temat badań prowadzonych przez doktorantów

Podstawy prawne funkcjonowania Szkoły Doktorskiej

Najważniejszym aktem regulującym działanie Szkoły Doktorskiej jest:

 • Regulamin Szkoły Doktorskiej, stanowiący załącznik do uchwały nr 430/2019 z dnia 24-09-2019 Senatu UŚ – link do uchwały

Ponadto Szkoła Doktorska działa w oparciu o:

Obszary i dyscypliny kształcenia

Szkoła kształci doktorantów w tych wszystkich 21. dyscyplinach naukowych, w których Uniwersytet Śląski ma prawo nadawania stopnia doktora. Na potrzeby organizacji kształcenia, dyscypliny zostały podzielone na trzy duże obszary, łączące kilka dziedzin nauki:

 1. obszar nauk humanistycznych, nauk teologicznych i sztuki, obejmujący dyscypliny:
  • filozofia,
  • historia,
  • językoznawstwo,
  • literaturoznawstwo,
  • nauki o kulturze i religii,
  • nauki teologiczne,
  • sztuki filmowe i teatralne,
  • sztuki plastyczne i konserwacja dzieł sztuki;
 2. obszar nauk ścisłych i przyrodniczych oraz inżynieryjno-technicznych, obejmujący dyscypliny:
  • informatyka techniczna i telekomunikacja,
  • inżynieria materiałowa,
  • matematyka,
  • nauki biologiczne,
  • nauki chemiczne,
  • nauki fizyczne,
  • nauki o Ziemi i środowisku;
 3. obszar nauk społecznych, obejmujący dyscypliny:
  • nauki o komunikacji społecznej i mediach,
  • nauki o polityce i administracji,
  • nauki prawne,
  • nauki socjologiczne,
  • pedagogika,
  • psychologia.

return to top