Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

 • Polski
 • English
search
Szkoła Doktorska
Logo Europejskie Miasto Nauki Katowice 2024

Szkoła Doktorska

Szkoła Doktorska w Uniwersytecie Śląskim w Katowicach została utworzona 14 maja 2019 roku. Pierwszy rocznik doktorantów rozpoczął kształcenie 1 października 2019 roku. Zadaniem Szkoły Doktorskiej jest kształcenie doktorantów na Uniwersytecie Śląskim. Jej najważniejszym celem jest to, aby doktoranci przygotowali bardzo dobre rozprawy doktorskie i byli przygotowani do uczestnictwa w życiu akademickim i społecznym zarówno jako badacze, nauczyciele akademiccy jak i specjaliści i sprawni administratorzy wiedzy. Ten cel szkoła realizuje przez prowadzenie kształcenia na wysokim poziomie we współpracy z wydziałami UŚ, a także przez wsparcie administracyjne i merytoryczne doktorantów. Najważniejsze aspekty tego wsparcia to:

 • wybór doświadczonego i przygotowanego do pracy dydaktycznej promotora
 • organizowanie współpracy międzynarodowej
 • pomoc doktorantom w pozyskiwaniu środków na badania i mobilność
 • organizowanie różnych form aktywności, takich jak szkoła letnia, otwarte wykłady i konferencje naukowe
 • działania mające na celu popularyzację nauki, przede wszystkim upowszechnienie informacji na temat badań prowadzonych przez doktorantów

Podstawy prawne funkcjonowania Szkoły Doktorskiej

Najważniejszym aktem regulującym działanie Szkoły Doktorskiej jest Regulamin Szkoły Doktorskiej:

Obowiązujący regulamin:

od 1 października 2023 roku – uchwała nr 343/2022 z dnia 21-12-2022 Senatu UŚlink do uchwały.

od 1 października 2022 roku – uchwała nr 257/2022 z dnia 26-04-2022 Senatu UŚ – link do uchwały.

Wcześniejsze wersje regulaminu:

 • obowiązujący do 30 września 2021 roku – załącznik do uchwały nr 430/2019 z dnia 24-09-2019 Senatu UŚ – link do uchwały
 • obowiązujący wszystkich doktorantów od 1 października 2021 roku do 30 września 2022 roku – uchwała nr 75/2021 z dnia 26-01-2021 Senatu UŚlink do uchwały

Ponadto Szkoła Doktorska działa w oparciu o:

 • Ustawę Prawo o Szkolnictwie Wyższym i Nauce (Dz.U. 2018 poz. 1668) i opartych na niej rozporządzeń MNiSW – link do ustawy
 • Statut Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach – link do obwieszczenia rektora
 • Regulamin organizacyjny Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach – link do obwieszczenia rektora
 • inne przepisy krajowe i wewnętrzne
 • zarządzenia dziekana Szkoły Doktorskiej

Obszary i dyscypliny kształcenia

Szkoła kształci doktorantów w tych wszystkich 22. dyscyplinach naukowych, w których Uniwersytet Śląski ma prawo nadawania stopnia doktora. Na potrzeby organizacji kształcenia, dyscypliny zostały podzielone na trzy duże obszary, łączące kilka dziedzin nauki:

W obszarze nauk humanistycznych, nauk teologicznych i sztuki:

   • filozofia
   • historia
   • językoznawstwo
   • literaturoznawstwo
   • nauki o kulturze i religii
   • nauki o sztuce
   • nauki teologiczne
   • sztuki filmowe i teatralne
   • sztuki muzyczne
   • sztuki plastyczne i konserwacja dzieł sztuki
  • W obszarze nauk społecznych:
   • geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna
   • nauki o komunikacji społecznej i mediach
   • nauki o polityce i administracji
   • nauki prawne
   • nauki socjologiczne
   • pedagogika
   • psychologia
  • W obszarze nauk ścisłych i przyrodniczych oraz inżynieryjno-technicznych:
   • informatyka
   • matematyka
   • nauki biologiczne
   • nauki chemiczne
   • nauki fizyczne
   • nauki o Ziemi i środowisku
   • inżynieria biomedyczna
   • inżynieria materiałowa

return to top