Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

  • Polski
  • English
search
Szkoła Doktorska
Logo Europejskie Miasto Nauki Katowice 2024

Oświadczenie doktoranta na potrzeby ewaluacji

Każdy doktorant wskazuje jedną dyscyplinę, do której mogą zostać przypisane jego lub jej osiągnięcia naukowe. Doktorant składa oświadczenie przy przyjęciu do Szkoły Doktorskiej, a w przypadku zmiany dyscypliny składa je ponownie. Formularz oświadczenia stanowi załącznik nr 3a do zarządzenia nr 168/2020 rektora Uniwersytetu Śląskiego.

załącznik nr 3a do tekstu jednolitego

Osiągnięcia naukowe przypisane do ewaluacji

Doktorant, który opublikował artykuł w punktowanym czasopiśmie albo wydał monografię lub opublikował rozdział w monografii wydanej w jednym z wydawnictw znajdujących się na liście ministerialnej, na bieżąco zgłasza to osiągnięcie do Biblioteki Uniwersytetu Śląskiego.

Link do formularza: https://ciniba.edu.pl/system-e-zgloszenie/

Pod koniec każdego roku kalendarzowego doktorant przekazuje do biura Szkoły Doktorskiej, wykaz swoich osiągnięć za cały rok kalendarzowy. W przypadku wykazu składanego po raz pierwszy – od dnia rozpoczęcie kształcenia w Szkole Doktorskiej, a osoba kończąca kształcenia – do dnia zakończenia kształcenia. W przypadku braku osiągnięć doktorant przekazuje puste oświadczenie. Biuro SD przekazuje oświadczenia do instytutów.

Oświadczenie musi być zgodne z publikacjami wykazanymi w Portalu Pracownika (dane zaciągane na podstawie deklaracji doktoranta przekazanych do biblioteki).

Formularz: wykaz osiągnięć – załącznik

return to top