Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

 • Polski
 • English
Szkoła Doktorska

Procedura wyznaczenia promotora obowiązująca w roku akademickim 2022/2023

Doktorant, wnioskując o powołanie promotora:

 1. Przygotowuje wniosek o powołanie promotora i składa go do biura Szkoły Doktorskiej w formie papierowej. Formularz wniosku: wniosek-o-wyznaczenie-promotora
 2. Przygotowuje wniosek o opinię rady naukowej instytutu i składa go do biura obsługującego odpowiedni instytut w formie papierowej. Formularz wniosku: wniosek -o-opinię-na-temat-promotora
 3. Wypełnia formularz elektroniczny:

Wnioskowanie o promotora i promotora pomocniczego lub dwóch promotorów może być odbywać jednocześnie (na jednym wniosku), ale doktorant/ka może również złożyć wniosek o wyznaczenie drugiego promotora lub promotora pomocniczego później.

Rada naukowa instytutu:

 1. Otrzymuje od doktorantów wnioski o zaopiniowanie kandydata na promotora/promotorów/promotora i promotora pomocniczego.
 2. Wydaje opinie w formie uchwały, oddzielnie dla każdego doktoranta
 3. Przekazuje uchwały do biura Szkoły Doktorskiej w formie papierowej lub elektronicznej (katarzyna.golaszewska@us.edu.pl).

Uwaga – aktualna lista doktorantów pierwszego roku (jak również pozostałych doktorantów) dostępna jest stale w Portalu Pracownika (https://pp.us.edu.pl/): Dodatki -> Lista doktorantów szkół doktorskich. Jeżeli pracownik instytutu nie widzi tego raportu, to uprawnienia do raportu może nadać kierownik organizacyjny wydziału w swoim Portalu Pracownika (UPRAWNIENIA – RAPORTY).

Szkoła Doktorska

 1. Biuro SD zbiera dokumentację od doktorantów i z instytutów.
 2. Dziekan SD wyznacza promotora/promotorów/promotora i promotora pomocniczego.
 3. Biuro SD tworzy bazę, uzupełnia dane w USOS do generowania raportu w PP, przekazuje decyzję o powołaniu do doktorantów i promotorów, uzupełnia pensum pracowników wyznaczonych na promotorów.

Osobą prowadzącą proces w biurze SD jest p. Katarzyna Gołaszewska (katarzyna.golaszewska@us.edu.pl).
Za uzupełnienie pensum pracowników odpowiedzialna jest w biurze SD p. Agnieszka Filipowska (agnieszka.filipowska@us.edu.pl).

Terminy
Doktoranci I roku składają wnioski do 15 listopada.
Dziekan SD wyznacza promotora do 31 grudnia.
Doktoranci, którzy mają już wyznaczonego promotora, a chcą wnioskować o wyznaczenie drugiego promotora lub promotora pomocniczego, mogą to zrobić w dowolnym terminie.

Podstawa prawna
Ustawa Prawo o Szkolnictwie Wyższym i Nauce, art. 201
Regulamin Szkoły Doktorskiej, § 25 (https://aktyprawne.us.edu.pl/423-lista/d/5653/5/)

return to top