Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

 • Polski
 • English
search
Szkoła Doktorska
Logo Europejskie Miasto Nauki Katowice 2024

Procedura wyznaczenia promotora obowiązująca w roku akademickim 2023/2024

Doktorant, wnioskując o powołanie promotora:

 1. Przygotowuje wniosek o powołanie promotora i składa w formie pisemnej, z odpowiednimi podpisami w Biurze Ewaluacji i Obsługi Instytutów właściwym do instytutu, do którego jest przypisany. Wzór wniosku:
 2. Do wniosku doktorant dołącza:
  • zaświadczenie o statusie doktoranta (wydaje biuro Szkoły Doktorskiej)
  • kopie dokumentów z rekrutacji: opinię promotora i projekt planu badawczego
  • oświadczenie o przypisaniu osiągnięć do dyscypliny: załącznik nr 3a do tekstu jednolitego (1)
 3. Po złożeniu wniosku doktorant wypełnia formularz informacyjny:
  • doktoranci rozpoczynający kształcenie: https://formularze.us.edu.pl/form/index/4409
  • doktoranci, którzy mieli już wyznaczonego promotora i wnioskują o zmianę, powołanie drugiego promotora lub promotora pomocniczego [zostanie uzupełnione]

Rada naukowa dyscypliny:

 1. Otrzymuje od doktorantów wnioski i rozpatruje je na posiedzeniu.
 2. Wydaje uchwały o wyznaczeniu promotora, oddzielnie dla każdego doktoranta.
 3. Przekazuje uchwały do doktoranta i do biura Szkoły Doktorskiej w formie papierowej.

Uwaga – aktualna lista doktorantów pierwszego roku (jak również pozostałych doktorantów) dostępna jest stale w Portalu Pracownika (https://pp.us.edu.pl/): Dodatki -> Lista doktorantów szkół doktorskich. Jeżeli pracownik instytutu nie widzi tego raportu, to uprawnienia do raportu może nadać kierownik organizacyjny wydziału w swoim Portalu Pracownika (UPRAWNIENIA – RAPORTY).

Szkoła Doktorska

 1. Wprowadza otrzymane informacje do systemu POLon.
 2. Przechowuje dokumentację w teczce osobowej doktoranta.
 3. Tworzy bazę, uzupełnia dane w USOS, uzupełnia pensum pracowników wyznaczonych na promotorów.

Osobą prowadzącą proces w biurze SD jest p. Agnieszka Szewczyk (agnieszka.a.szewczyk@us.edu.pl).
Za uzupełnienie pensum pracowników odpowiedzialna jest w biurze SD p. Agnieszka Filipowska (agnieszka.filipowska@us.edu.pl).

Terminy
Doktoranci I roku składają wnioski w ciągu miesiąca od rozpoczęcia kształcenia.
Rada naukowa dyscypliny wyznacza promotora nie później niż na 3 miesiące od rozpoczęcia kształcenia doktoranta, nie później niż na 45 dni od złożenia wniosku przez doktoranta.
Doktoranci, którzy mają już wyznaczonego promotora, a chcą wnioskować o wyznaczenie drugiego promotora lub promotora pomocniczego lub odwołanie promotora lub promotora pomocniczego nie są ograniczeni konkretnymi terminami.

Podstawa prawna
Ustawa Prawo o Szkolnictwie Wyższym i Nauce, art. 201
Regulamin Szkoły Doktorskiej, § 25 (https://aktyprawne.us.edu.pl/423/d/6057/5/)

return to top