Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

  • Polski
  • English
Szkoła Doktorska

Wniosek o powołanie promotora i promotora pomocniczego

Doktorant, który wnioskuje o powołanie promotora lub promotora pomocniczego powinien wypełnić formularz:

https://formularze.us.edu.pl/form/index/3237

Wydrukowany wniosek musi zostać podpisany przez doktoranta, przez kandydata na promotora lub – w przypadku ubiegania się o promotora pomocniczego lub drugiego promotora – przez promotora i kandydata i dostarczony do biura Szkoły Doktorskiej.

return to top