Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

  • Polski
  • English
Szkoła Doktorska

Wspólny doktorat Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach i Uniwersytetu Sapienza w Rzymie

19.10.2021 - 10:47 aktualizacja 25.10.2021 - 14:15
Redakcja: dianapasek
Tagi: Rzym, Sapienza, wspólny doktorat

Wspólny doktorat Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach i Uniwersytetu Sapienza w Rzymie
Szkoła Doktorska ogłasza nabór do wspólnego programu Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach i Uniwersytetu Sapienza w Rzymie w zakresie studiów anglistycznych: literaturoznawczych, językoznawczych, kulturoznawczych i translatologicznych.
Rozmowa kwalifikacyjna, prowadzona w języku angielskim, odbędzie się 10 listopada br. o godzinie 13.00 na platformie Teams.
Do 31 października Kandydaci/Kandydatki zobowiązani/zobowiązane są:
1) udokumentować znajomość języka angielskiego na poziomie C1, przedstawiając dyplom ukończenia studiów anglistycznych II stopnia lub certyfikat CAE albo analogiczny, potwierdzający znajomość języka angielskiego na tym poziomie, lub dyplom ukończenia uznanej uczelni zagranicznej, w której językiem wykładowym jest język angielski;
2) wypełnić formularz zgłoszeniowy zawierający opis wspólnego projektu i dotychczasowe osiągnięcia naukowe ( achievements-Sapienza (2);
3) dostarczyć opinię promotora na temat projektu wspólnego doktoratu,
10 listopada Kandydatki i Kandydaci odbędą rozmowę kwalifikacyjną ocenianą przez komisję egzaminacyjną, w skład której wejdzie koordynator obszaru nauk humanistycznych, teologicznych i sztuki (jako przewodniczący) oraz czworo członków (po stronie polskiej co najmniej doktorów habilitowanych, po stronie włoskiej co najmniej professore associato), reprezentujących dyscypliny literaturoznawstwa i językoznawstwa anglistycznego: troje egzaminatorów z Uniwersytetu Śląskiego, jeden z Uniwersytetu Sapienzy. Szczegółowy skład komisji zostanie podany do wiadomości kandydatów do 4 listopada.
Wspólne kształcenie będzie się odbywało w formule co-tutelle po zawarciu umów pomiędzy obydwoma uniwersytetami. Aby uzyskać dyplom doktorski Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach i Uniwersytetu Sapienza w Rzymie, w trakcie kształcenia doktorant ma obowiązek spędzić minimum 5 miesięcy w jednostce partnerskiej pod opieką naukową kopromotora. Studia są bezpłatne, jednak koszty wiążące się z pobytem w jednostce partnerskiej doktorant pokrywa samodzielnie (koszty transportu, zakwaterowania, wymaganego przez partnera ubezpieczenia zdrowotnego i ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej). Doktorant może przy tym korzystać z oferty stypendialnej programu PROM, Erasmus Plus oraz innych form wsparcia, jakimi dysponuje Uniwersytet Śląski.
Doktorant pisze jedną pracę w języku angielskim
i w tymże języku odbędzie się jedna publiczna obrona.
Szczegółowe pytania proszę kierować do koordynator ds. współpracy międzynarodowej dr Małgorzaty Myl malgorzata.myl@us.edu.pl.

return to top