Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

  • Polski
  • English
Szkoła Doktorska

Program „Doktorat wdrożeniowy” – przygotowanie oferty dla nauczycieli

03.03.2023 - 15:52 aktualizacja 03.03.2023 - 15:53
Redakcja: dianapasek
Tagi: doktorat wdrożeniowy, formularz, nauczyciele

Szkoła Doktorska Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach rozpoczyna nabór do kolejnej edycji programu „Doktorat wdrożeniowy”.

„Doktorat wdrożeniowy” to program Ministerstwa Edukacji i Nauki, w którym spotykają się kariera zawodowa i pasja do nauki. Jego celem jest efektywna współpraca uczelni z otoczeniem społeczno-gospodarczym – program kierowany jest do osób zatrudnionych w przedsiębiorstwach, instytucjach i organizacjach. Oferowane przez MEiN wsparcie finansowe obejmuje stypendium doktoranckie (wyższe od standardowego) oraz środki przeznaczone na infrastrukturę badawczą uczelni (w dyspozycji promotora, od 7000 do nawet 40 000 zł rocznie, w zależności od kosztochłonności dyscypliny). Program przewiduje przygotowanie rozprawy doktorskiej pod kierunkiem promotora oraz opiekuna ze strony przedsiębiorcy lub instytucji, co umożliwia doktorantom wdrożeniowym rozwój naukowy bez konieczności rezygnacji z dotychczasowej kariery zawodowej. Promotorzy pracują z doktorantami w ramach seminarium doktoranckiego (30 godzin rocznie).

Początkowo program realizowany był głównie w naukach przyrodniczych i ścisłych oraz inżynieryjno-technicznych, ale od dwóch lat mamy również doktorantów i doktorantki reprezentujące nauki społeczne i humanistyczne. Chcielibyśmy  promować ten rodzaj doktoratów zarówno wśród potencjalnych  promotorów jak i w środowisku zewnętrznym. W szczególności terenem z którego mogą pochodzić przyszli doktoranci wdrożeniowi są placówki oświatowe.

Szkoła Doktorska planuje wprowadzenie oddzielnej ścieżki w programie – dla nauczycieli i nauczycielek szkół ponadpodstawowych i podstawowych oraz przedszkoli. Zamierzamy wyjść z tą ofertą do placówek oświatowych w okolicznych miastach, ale najpierw chcemy się zorientować, jakie byłoby zainteresowanie uczestniczeniem w tym programie wśród nauczycielek i nauczycieli akademickich, czyli potencjalnych promotorek i promotorów. Osoby, które są gotowe wziąć udział w programie, i te, które mają pytania z nim związane, prosimy o wypełnienie krótkiego formularza i przesłanie go na adres Szkoły Doktorskiej do 15 marca br.

Link do formularza: https://formularze.us.edu.pl/form/index/3831

Program obsługuje Szkoła Doktorska. Koordynatorem programu jest dr hab. Andrzej Swinarew, prof. UŚ (andrzej.swinarew@us.edu.pl), a wsparcie administracyjne zapewnia mgr Marcelina Kondas (marcelina.kondas@us.edu.pl).

Serdecznie Państwa zapraszamy do zgłaszania swoje udziału. Praca promotorska w ramach doktoratu wdrożeniowego może być rozwijającym doświadczeniem, umożliwiać wejście w bliższy kontakt z praktyką edukacyjną i dać możliwości współtworzenia sprawdzających się w społecznej rzeczywistości rozwiązań dotyczących różnych problemów.

return to top