Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

 • Polski
 • English
Szkoła Doktorska

Rejestracja na zajęcia

USOSweb – od poniedziałku 22 lutego od godz. 20:00 – 27 lutego do godz. 23:59

Wiktor Niedzicki

dziennikarz naukowy, wykładowca akademicki, ambasador Śląskiego Festiwalu Nauki

Wystąpienie publiczne nie sprawia problemów, jeśli wiemy, jak się do niego przygotować.

Jestem popularyzatorem nauki. Od 45 lat staram się pokazywać osiągnięcia polskich instytutów i uczelni. Przygotowuję i prowadzę pokazy dla dorosłych i dzieci. Mój telewizyjny program „Laboratorium” był przez 25 lat na antenie i miał ponad 500 wydań.

Od ponad 20 lat zajmuję się także sztuką prezentacji. Przekazuję słuchaczom moje doświadczenia wielu lat pracy przed kamerą, mikrofonem i żywą publicznością. Także te wynikające z wielu lat wykładów na uczelniach. Zachęcam słuchaczy do ćwiczeń, które ułatwiają opanowanie tej sztuki.

Zapraszam na moje zajęcia w Szkole Doktorskiej UŚ.

Cel przedmiotu:

Opanowanie przez studenta umiejętności prezentacji i autoprezentacji. Opanowanie tremy, Redagowanie tekstów, w tym tekstów promocyjnych, Poszukiwanie elementów atrakcyjnych, które zwrócą uwagę odbiorców. Zdobycie umiejętności skutecznej promocji swoich osiągnięć. Organizacja i prowadzenie konferencji, w szczególności konferencji prasowych. Wybrane metody promocji osiągnięć nauki.

Treści kształcenia:

 1. Sprzedaż nauki i techniki. Czym jest sprzedaż nauki i techniki? Jak dotrzeć do odbiorców? Szukamy ciekawostek i tematów.
 2. Podstawy komunikacji. Jak zdobyć słuchacza? Jak utracić widza lub słuchacza?
 3. Żywe słowo. Jak przekonująco i ciekawie mówić? Co mówić i czego nie mówić? Próby zaprojektowania ciekawego wystąpienia. Właściwe słowa.
 4. Tworzenie dobrego wystąpienia.
 1. Sztuka pisania – podanie, CV, list motywacyjny, ulotka promocyjna, tekst dla prasy.
 2. Przekaż emocje. Skuteczne operowanie głosem.
 3. Ciekawe wystąpienie. Jak stworzyć wiarygodne i ciekawe wystąpienie? Próby wystąpień w praktyce
 4. Jak zadbać o stronę wizualną naszego wystąpienia. Strój, zachowanie, rekwizyty, otoczenie.
 5. Czym jest mowa ciała i jak wykorzystuje się ją w praktyce? Co zrobić z rękami? Jak usiąść?
 6. Prezentacja z wykorzystaniem komputera. Zalety i pułapki programów prezentacyjnych. Jak przygotować slajdy? Jak je prezentować?
 7. Prowadzenie konferencji.

UWAGA: W czasie wykładów zaplanowałem ponad 15 ćwiczeń. Słuchacze będą proszeni o włączanie swoich kamer podczas tych zajęć.

Zaliczenie:

W ramach zaliczenia słuchacze przygotują krótkie wystąpienie prezentujące najciekawsze osiągnięcie swojej katedry lub zakładu (3 minuty) oraz ulotkę zachęcającą do studiów na swoim wydziale.

Literatura:

1.Wiktor Niedzicki – Prezentacja w nauce, biznesie, polityce Poltext 2010

 1. Wiktor Niedzicki – Jak sprzedać naukę” OPI 2015
 2. Natalia Osica, Wiktor Niedzicki – Sztuka promocji nauki, OPI 2017
 3. Wiktor Niedzicki – Dobrze zaprezentuj swoją pracę Mechatronika 2017
 4. Maciej Orłoś – O sztuce wystąpień publicznych Wydawnictwo RM 2018
 5. Jeremey Donovan – TED Jak wygłosić mowę życia Wydawnictwo Helion 2016
 6. Gloria Beck – Wższa szkoła skutecznej retoryki – Wydawnictwo He;ion 2010
 7. Peter Guber – Zwycięskie opowieści MT Biznes 2011
 8. Jerry Wiessman – Skuteczny prezenter MT Biznes 2011
 9. Dale Carnegie – Jak stać się doskonałym mówcą i rozmówcą Wydawnictwo Studio EMKA 2009
 10. Bert Decker – Wystąpienia publiczne MT Biznes 2008
 11. Wiktor Niedzicki – Sekrety prezentacji nauki Ambernet 2005
 12. Carmine Gallo – Mów jak TED Wydawnictwo Buchmann, 2016

W charakterze pomocy, książkę Wiktora Niedzickiego „Dobrze zaprezentuj swoją pracę” słuchacze otrzymają w formie pliku pdf. Przewidziane są także inne materiały pomocnicze udostępniane podczas zajęć.

Termin

poniedziałek 10:15-13:30 od 1 marca do 29 marca (5 spotkań)

img

Radosław Aksamit

Wydział Nauk Społecznych, Centrum Medialne UŚ, rzecznik prasowy i organizator Śląskiego Festiwalu Nauki

Zajęcia w zakresie popularyzacji nauki na przykładzie Śląskiego Festiwalu Nauki 

 1. Czego możesz się nauczyć?
 • podstawowych zasady organizacji wydarzeń naukowych i popularnonaukowych
 • zagadnień związanych z zasadami kontaktu z działami administracji UŚ w zakresie realizacji wydarzeń online
 • zasad organizacji wydarzeń online (także od strony realizacji technicznej)
 • współpracy z podwykonawcami
 • budowania programu wydarzenia w zależności od grup docelowych i wymogów lokalizacji
 • zasad promocji wydarzeń z wykorzystaniem mediów klasycznych i nowych mediów
 • realizacji materiałów informacyjnych i promocyjnych dla wydarzenia
 • obsługi patronatów medialnych
 • zasad związanych z zapewnieniem dostępności dla osób z niepełnosprawnością (m.in. wymogi WCAG oraz zasady związane z ustawą o dostępności cyfrowej)
 • nawiązywania komunikacji z zagranicznymi ośrodkami naukowymi
 • współpracy z ambasadorami i gośćmi specjalnymi wydarzenia
 1. Zasady organizacji zajęć:
 • zajęcia o charakterze wykładowym
  • przedstawienie zasad związanych z organizacją wydarzeń naukowych i popularnonaukowych
 • zajęcia o charakterze warsztatowym
  • udział w pracach zw. z organizacją Śląskiego Festiwalu Nauki 
  • przygotowanie analizy oraz propozycji rozwiązania wybranego problemu związanego z tematyką zajęć 

Decyzję o ostatecznej formie zajęć podejmują uczestnicy wspólnie z prowadzącym.

 1. Program zajęć

Zajęcia 1+2 – spotkanie konsultacyjno-wykładowe (4 godziny)

 • ustalenie potrzeb uczestników w zakresie wiedzy i umiejętności zw. z popularyzacją nauki
 • ustalenie formy zajęć
 • podstawowe zasady organizacji wydarzeń naukowych i popularnonaukowych
 • zagadnień związanyc z zasadami kontaktu z działami administracji UŚ w zakresie realizacji wydarzeń online
 • zasad organizacji wydarzeń online (także od strony realizacji technicznej)
 • współpracy z podwykonawcami
 • budowania programu wydarzenia w zależności od grup docelowych i wymogów lokalizacji
 • pytania uczestników 

Zajęcia 3+4 – spotkanie wykładowe (3 godziny)

 • zasady promocji wydarzeń z wykorzystaniem mediów klasycznych i nowych mediów
 • realizacja materiałów marketingowych i promocyjnych dla wydarzenia
 • obsługa patronatów medialnych
 • zasad związanych z zapewnieniem dostępności dla osób z niepełnosprawnością (m.in. wymogi WCAG oraz zasady związane z ustawą o dostępności cyfrowej)
 • nawiązywanie komunikacji z zagranicznymi ośrodkami naukowymi
 • współpraca z ambasadorami i gośćmi specjalnymi wydarzenia
 • pytania uczestników

Zajęcia 5+6 – spotkanie warsztatowe (w zależności od wyboru opcji realizacji zajęć; 3 godziny):

OPCJA A: ustalenie zadania realizowanego na potrzeby Śląskiego Festiwalu Nauki, podział na grupy, ustalenie terminów zw. z wykonaniem zadania

Możliwe do realizacji zadania:

 • opracowanie zasad organizacji oraz przygotowanie strefy specjalnej (strefy tematycznej) na potrzeby Śląskiego Festiwalu Nauki KATOWICE
 • nawiązanie kontaktu z gościem zagranicznym oraz przeprowadzenie działań zw. z jego obecnością na Śląskim Festiwalu Nauki KATOWICE
 • opracowanie działań popularnonaukowych mających na celu opracowanie treści na potrzeby szkół uczestniczących w Śląskim Festiwalu Nauki KATOWICE

OPCJA B: ustalenie problemów do przeanalizowania, ustalenie formy realizacji zadania, podział na grupy, ustalenie terminów zw. z wykonaniem zadania

Możliwe do realizacji zadania:

 • przygotowanie poradnika popularyzatora/organizatora dla pracowników UŚ
 • analiza głównych trudności związanych z popularyzacją badań naukowych – propozycje rozwiązań

Zajęcia 7+8 – 13+14- spotkanie warsztatowe (po 3 godziny)

 • praca indywidualna z grupami w ramach realizacji wybranego zadania
 • prezentacja efektów zrealizowanego zadania

Termin zajęć:

poniedziałki od 13:45 – pierwsze spotkanie.

img

dr Marek Kaczmarzyk

Wydział Nauk Przyrodniczych, biolog i neurodydaktyk

W swoich zajęciach nacisk chciałbym położyć na popularyzację wiedzy oraz odpowiedzialność jaka spoczywa na świecie naukowym w sytuacji łatwego dostępu do informacji.

Zmianę jaka zachodzi na naszych oczach w obszarze jakości dostępnej informacji chciałbym pokazać w aspekcie biologicznego podłoża dystrybucji informacji, takiego jak pamięć oraz procesy percepcyjne, relacje pomiędzy racjonalnym a emocjonalnym postrzeganiem rzeczywistości oraz pomiędzy czynnikami inherentnymi (genetycznymi) a środowiskowymi w zakresie sprawności przyswajania i przetwarzania informacji. Główną osią analiz będzie interpretacja memetyczna oraz podstawowe prawa selekcji i ewolucji informacji kulturowej.

Termin zajęć:

poniedziałki od 9:45.

img

dr Andrzej Boczarowski

Wydział Nauk Przyrodniczych, Jurapark Krasiejów, paleontolog, grafik, muzealnik

Prezentacja zajęć w postaci filmu do pobrania – kliknij w zdjęcie.

Termin zajęć:

poniedziałki od 15:30 po 3 godziny zajęciowe.

img

dr Jerzy Jarosz, prof. UŚ

Wydział Nauk Ścisłych i Technicznych, Uniwersytet Śląski Dziecki, fizyk, popularyzator nauki

Oba pojęcia tytułowe – autoprezentacja i upowszechnianie badań – związane są ze świadomą i efektywną komunikacją. Zajęcia będą w głównej mierze koncentrowały się na tej problematyce. Omówimy zagadnienia związane z możliwością i wieloma sposobami komunikowania się, poznamy budowę komunikatu i najprostsze modele komunikacji.

Poznamy także przeszkody i zakłócenia towarzyszące każdemu komunikatowi oraz sposoby służące ich eliminowaniu i uściślaniu znaczeń komunikatu. Przeanalizujemy trójkąt semantyczny i zastanowimy się czy 2+2 może nie równać się 4.

Na zajęciach zajmiemy się również komunikacją zmysłową. Analizując zakłócenia wpływające na funkcjonowanie zmysłów na poziomie receptorów i na poziomie przetwarzania informacji, poznamy ich specyfikę i przekonamy się, że żyjemy w Matrixie.

Zastanowimy się nad mechanizmami percepcji i zapamiętywania, poznamy rolę i znaczenie symboli, memów i kompetencji w procesie edukacji.

Odpowiemy na pytanie jak pozyskiwać uwagę słuchaczy i jak nią kierować. Przeanalizujemy rolę eksperymentu w edukacji oraz zaplanujemy, wykonamy i zinterpretujemy własne eksperymenty służące potrzebom zajęć.

Na koniec poszukamy odniesień poruszanych zagadnień do pracy dydaktycznej, naukowej i do własnej codzienności badawczej.

Termin zajęć:

poniedziałki od 11:30

img
return to top