Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

  • Polski
  • English
Szkoła Doktorska
Logo Europejskie Miasto Nauki Katowice 2024

W związku z ogłoszeniem przez MEiN VII Edycji Programu Doktorat Wdrożeniowy zaplanowaliśmy dla Państwa spotkanie online, które poświęcone będzie procesowi składania wniosków.

Spotkanie odbędzie się na platformie MCTeams, 15 maja 2023 r. o godzinie 13.00. 

Link do spotkania znajduje się poniżej:


https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_OTNkZmY4NjUtOGRjMi00NWJjLWFlZDktNDk5ZmJhOWNlMTMz%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2250c76291-0c80-4444-a2fb-4f8ab168c311%22%2c%22Oid%22%3a%22f02c8dbc-a8c5-4c62-90f0-03c21d941da0%22%7d

Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych wzięciem udziału w programie.

W przypadku pytań rosimy kontaktować się z dr hab. Andrzejem Swinarewem, prof. UŚ, koordynatorem ds. doktoratów wdrożeniowych i grantowych (koordynator.sd_wdg@us.edu.pl_ lub dr Marceliną Kondas (marcelina.kondas@us.edu.pl)

return to top