Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

 • Polski
 • English
Szkoła Doktorska

Seminarium doktorskie i tutoring

Zajęcia indywidualne (seminarium, tutoring) realizowane są zgodnie ze zgłoszeniami. O formie zajęć i kryteriach zaliczenia decydują wspólnie prowadzący i doktorant. Jeżeli coś wymaga poprawy w USOS – zgłoś to.

Więcej na temat tutoringu: tutoring ekspercki w Szkole Doktorskiej

img

Przygotowanie i realizacja projektu badawczego

Głównym celem zajęć jest przygotowanie projektu grantowego – zaplanowanie go w ten sposób, żeby miał duże szanse na finansowanie, a jego realizacja przyniosła korzyści naukowe. Praca odbywa się w grupach i w postaci indywidualnych konsultacji. Zajęcia prowadzone są we współpracy z promotorami, którzy stanowią merytoryczne wsparcie w przygotowaniu wniosków.

Zaliczenie zajęć odbywa się na podstawie przygotowania wniosku i złożenia wniosku grantowego. Doktoranci mają czas na złożenie wniosku grantowego do końca drugiego roku kształcenia, a więc zaliczenie mogą uzyskać też na drugim roku, ale w zajęciach uczestniczą na pierwszym roku.

Doktoranci, którzy realizują swoje projektu doktorskie w ramach projektu grantowego (np. PRELUDIUM BIS, OPUS) i pozyskanie kolejnego grantu zamiast korzyści mogłoby zakłócić możliwość realizacji projektu, mogą zostać zwolnieni z obowiązku wysyłania wniosku grantowego. Powinni złożyć wniosek (drogą elektroniczną – szkola.doktorska@us.edu.pl) o zwolnienie z tego obowiązku. Wniosek powinien być potwierdzony przez promotora (podpis na skanie pisma albo oddzielny mail potwierdzający). Uwaga – zwolnienie ze złożenia wniosku nie oznacza zwolnienia z zajęć, na których doktoranci uczą się jak samodzielnie pozyskiwać środki na badania. Doktorant powinien ustalić kryteria zaliczenia z prowadzącym.

Doktoranci, którzy samodzielnie pozyskali już środki na badania w postaci grantu (np. PRELUDIUM, Diamentowy Grant, Doktorat wdrożeniowy) mogą złożyć wniosek o całkowite zwolnienie z tych zajęć.

 

Cykl zajęć

Część I – spotkania wprowadzające

Spotkania odbywają się na MS Teams, z wyjątkiem pierwszego spotkania (stypendium Fulbrighta). Link do zespołu: zapisz się już dziś.

Wspólne dla wszystkich spotkania z pracownikami administracji i innymi osobami, które przekażą informacje o źródłach finansowania projektów badawczych, procedurach i wymaganiach.

23 lutego (wtorek) godz. 13:00 – webinarium dotyczące oferty programowej Polsko-Amerykańskiej Komisji Fulbrighta. Spotkanie poprowadzi Koordynatorka Programu – Patrycja Donaburska wraz z gośćmi – członkiem Rady Polsko-Amerykańskiej Komisji Fulbrighta – prof. Markiem Konarzewskim oraz absolwentką Programu – dr Barbarą Lewicką z Instytutu Socjologii Uniwersytetu Śląskiego. Aby wziąć udział w spotkaniu, proszę o wypełnienie do 22 lutego, do godziny 12:00, formularza rejestracyjnego, który jest dostępny tutaj. Spotkanie po polsku – oferta jest dostępna tylko dla obywateli polskich.

24 lutego (środa) godz. 15:30 – spotkanie z dr Emilią Rekosz-Cebulą z Działu Projektów UŚ (MS Teams) dotyczące procedur wewnętrznych UŚ.

26 lutego (piątek) godz. 15:30 – spotkanie z mgr Karoliną Habdas z Działu Projektów, dyrektotor ds. funduszy krajowych – wstępna informacja o konkursach NCN (przede wszystkim – PRELUDIUM)

kolejne spotkania dotyczące programów NCN, NAWA i Erasmus będą organizowane na bieżąco, wraz z otwarciem konkursów

Część II – warsztaty – praca nad projektami

Doktoranci pracują ze specjalistami mającymi duże doświadczenie w przygotowywaniu i pozyskiwaniu grantów. Zajęcia rozpoczynają się od drugiego tygodnia semestru, tj. od 1 marca. Na pierwszym spotkaniu ustalony będzie harmonogram pracy. Zajęcia rozpoczynają się regularnymi spotkaniami, a potem – praca indywidualna w ramach konsultacji.

Rejestracja na tę część zajęć odbywa się w USOSweb od czwartku 11 lutego godz. 15:00 do wtorku 16 lutego godz. 23:59.

Obszar: nauki ścisłe i przyrodnicze oraz inżynieryjno-techniczne

Prowadzący:

 • nauki – fizyczne – prof. dr hab. Marian Paluch (e-mail) – środy 11:30-13:00
 • nauki chemiczne – dr hab. Rafał Podeszwa, prof. UŚ (e-mail) – piątki 9:45-11:15 (możliwa zmiana)
 • nauki o Ziemi i środowisku – prof. dr hab. Michał Zatoń (e-mail) – środy15:30-17:00
 • nauki biologiczne – dr hab. Damian Gruszka, prof. UŚ (e-mail) – środy 13:45-15:15
 • doktoranci matematyki, inżynierii materiałowej i informatyki technicznej – wybierają jednego z powyższych prowadzących

Obszar: nauki społeczne

Zajęcia prowadzi dr Dorota Kiebzak-Mandera (Instytut Języka Polskiego PAN, były pracownik NCN). Doktoranci wybierają jeden z terminów:

 • piątek 9:45-11:15
 • piątek 11:30-13:00
 • piątek 13:45-15:15
 • piątek 15:30-17:00

Dodatkowo każdy z doktorantów będzie uczestniczył w jednym z wykładów do wyboru – terminy zostaną dopiero podane:

 • dr hab. Magdalena Habdas, prof. UŚ (nauki prawne)
 • dr Dagna Kocur (psychologia)

Obszar: nauki humanistyczne, nauki teologiczne i sztuka

 • językoznawstwo – doktoranci dołączają do wybranej grupy z nauk społecznych (dr Dorota Kiebzak-Mandera)
 • historia, filozofia – dr Maciej Stanek – piątki 11:30-13:00
 • literaturozawstwo, nauki o kulturze i reglii, teologia – dr hab. Anna Czarnowus, prof. UŚ – piątki 13:45-15:15
 • sztuki filmowe i teatralne – dr Anna Huth – środy 9:45-11:15
img

Etyka badań

Zapoznanie doktorantów z szerokim spektrum współczesnych problemów związanych z etyką badań. W szczególności moduł obejmie normy dotyczące plagiatu i dobrej praktyki naukowej, a także normy i wymogi prawne dotyczące ochrony uczestników badań i przetwarzania danych osobowych. Zajęcia wspierają proces przygotowania grantu.

Prowadzący: dr hab. Mariusz Jagielski, prof. UŚ (e-mail) i zaproszeni goście

terminy: środy i piątki od 3 do 26 marca, do wyboru (niezależnie od obszarów i dyscyplin):

 • środy 13:45-15:15
 • środy 15:30-17:00
 • środy 17:15-18:45
 • piątki 11:30-13:00
 • piątki 13:45-15:15 (grupa anglojęzyczna)
 • piątki 15:30-17:00

Rejestracja na te zajęcia odbywa się w USOSweb od czwartku 11 lutego godz. 15:00 do wtorku 16 lutego godz. 23:59.

img

Planowanie kariery naukowej

Konwersacje dotyczące krótkoterminowego i długofalowego planowania i rozwoju kariery naukowej. Jak znaleźć się w środowisku akademickim, jak efektywnie pracować w zespołach badawczych, jak planować międzynarodowe działania.

Prowadzący: prof. dr hab. Michał Zatoń

Zajęcia w grupach mieszanych (niezależnie od obszaru i dyscypliny) w piątki od 5 marca do 16 kwietnia. Terminy do wyboru:

piątek 9:45-11:15

piątek 11:30-13:00

piątek 13:45-15:15

piątek 15:30-17:00 (grupa anglojęzyczna)

Oddzielna grupa zajęciowa będzie zorganizowana dla doktorantów wdrożeniowych – termin i prowadzący zostanie podany wkrótce.

Rejestracja na te zajęcia odbywa się w USOSweb od czwartku 11 lutego godz. 15:00 do wtorku 16 lutego godz. 23:59.

img

Lektorat języka angielskiego

Kontynuacja zajęć z poprzedniego semestru (z możliwością dopisywania się do grup).

Zajęcia prowadzone są w sześciu grupach przez cały semestr, od 3 marca.

 • gr. 1, poziom C1, mgr Iwona Wojtala, środa 11:30-13:00
 • gr. 2, poziom C1, mgr Iwona Wojtala, środa 9:45-11:15
 • gr. 3, poziom C1, mgr Iwona Wojtala, środa 13:45-15:15
 • gr. 4, poziom B2, dr Maria Stec, środa 11:30-13:00
 • gr. 5, poziom B2, dr Maria Stec, środa 9:45-11:15
 • gr. 6, poziom B2, dr Maria Stec, środa 13:45-15:15
 • gr. 7 poziom B1, mgr Katarzyna Banaś-Sieradzka, środa 11:30-13:00 (połączone grupy 7 i 8)

Nie będzie rejestracji na zajęcia. Możliwa zmiana grupy z powodu kolizji terminów z innymi zajęciami, po uzgodnieniu z prowadzącą. Prośby o przepisanie należy kierować do p. Agnieszki Filipowskiej.

img

Dydaktyka szkoły wyższej

Warsztaty

Przedostatni etap kształcenia przyszłych nauczycieli akademickich – warsztaty tematyczne. Każdy z doktorantów wybiera jedną z grup warsztatowych. Wszystkie zajęcia odbywają się w piątek 23 kwietnia.

 1. Aktywizujące strategie w pracy z grupą – mgr Ewa Dębska (zajęcia po angielsku)
 2. Grywalizacja i gry edukacyjne – jak je wykorzystać? – dr Jacek Francikowski
 3. Design thinking w edukacji – dr Mikołaj Marcela
 4. Dydaktyk w laboratorium. Nowoczesne metody dydaktyczne w naukach ścisłych – dr hab. prof. UŚ Armand Cholewka

Więcej informacji

img
return to top