Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

 • Polski
 • English
Szkoła Doktorska

Seminarium doktorskie i tutoring

Zajęcia indywidualne (seminarium, tutoring) realizowane są zgodnie ze zgłoszeniami. O formie zajęć i kryteriach zaliczenia decydują wspólnie prowadzący i doktorant.

Jeżeli coś wymaga poprawy w USOS – zgłoś to do biura SD.

Jeżeli rozpoczynasz współpracę z tutorem spoza Uniwersytetu Śląskiego – poinformuj biuro o termiach pracy i zapytaj o podpisanie umowy.

Kontakt w obu sprawach: Agnieszka Filipowska

Więcej na temat tutoringu: tutoring ekspercki w Szkole Doktorskiej

img

Academic English II

60 godzin (30 w semestrze zimowym i 30 w semestrze letnim), 4 ECTS

Zajęcia prowadzone w formie zdalne, z użyciem MS Teams. Prowadzący kontaktują się z doktorantami i ustalają formę komunikacji. Zajęcia dla wszystkich doktorantów, w tym wdrożeniowych i obcojęzycznych.

Zajęcia w podziale na dyscypliny, realizowane blokach trzygodzinnych od 23 lutego do 4 maja (możliwe przedłużenie o tydzień).

Zajęcia nie wymagają logowania. Doktoranci przydzielani są do grup zgodnie z dyscypliną – ewentualne zmiany należy omówić z prowadzącymi i zgłosić do biura SD.

Obszar nauk ścisłych i przyrodniczych oraz inżynieryjno-technicznych

 • nauki fizyczne, inżynieria materiałowa – dr hab. Zbigniew Dendzik, prof. UŚ, dr hab. Seweryn Kowalski, prof. UŚ – środa, 9:45-12:00
 • nauki chemiczne – prof. dr hab. Stanisław Kucharski, dr hab. Tadeusz Pluta, środa, 13:00-15:15
 • nauki biologiczne – dr hab. Alexander Betekhtin, prof. UŚ – środa, 8:45-11:00
 • nauki o Ziemi i środowisku – dr Ashley Gumsley – środa, 8:45-11:00
 • matematyka, informatyka techniczna i telekomunikacja – dr inż. Przemysław Kudłacik, dr hab. Ekaterina Shulman, prof. UŚ – środa, 15:30-17:45

Obszar nauk humanistycznych, nauk teologicznych i sztuki

 • literaturoznawstwo, nauki o kulturze i religii, sztuki filmowe i teatralne – dr Aleksandra Musiał, dr Nina Augustynowicz – środa, 15:30-17:45 (dwie grupy podzielone ze względu na poziom znajomości języka)
 • językoznawstwo – dr hab. Krystyna Warchał, prof. UŚ – środy, 9:45-12:00
 • filozofia, historia – dr hab. Piotr Machura, prof. UŚ – czwartek 8:30-10:45

Obszar nauk społecznych

 • nauki prawne – mgr Joanna Jakubiec-Bontko – środy, 9:45-12:00
 • pedagogika, psychologia – dr Wojciech Kruszelnicki – środy, 12:00-14:15
 • nauki o polityce i administracji, nauki socjologiczne – dr Robert Radek – środy, 8:30-10:45
 • nauki o komunikacji społecznej i mediach – dr Sylwia Szostak – środy, 9:45-12:00
img

Prawo własności intelektualnej i prawo autorskie

15 godzin, 2 ECTS

Prowadzący i koordynator: dr hab. Anna Chorążewska, prof. UŚ

 • nauki humanistyczne, teologiczne i sztuka – zajęcia zdalne
 • nauki społeczne – zajęcia w auli nr 5 na WPiA

Zajęcia prowadzone zdalnie, w podziale na obszary. W semestrze letnim zajęcia dla nauk humanistycznych i nauk społecznych.

Nie ma rejestracji na te zajęcia – doktoranci przypisywani są do grup według dyscypliny (oddzielnie osoby niepolskojęzyczne i doktoranci wdrożeniowi). Ewentualne zmiany w grupie należy uzgodnić z prowadzącym i następnie zgłosić do biura Szkoły Doktorskiej (agnieszka.filipowska@us.edu.pl).

Obszar nauk humanistycznych, teologicznych i sztuki

 • piątek 11 marca 11:30-15:30 (zdalnie)
 • piątek 18 marca 11:30-15:30 (zdalnie)
 • piątek 25 marca 11:30-15:30 (zdalnie)

Obszar nauk społecznych 

 • piątek 1 kwietnia 11:30-15:30 (na miejscu, WPiA, aula nr 5)
 • piątek 8 kwietnia 11:30-15:30 (na miejscu, WPiA, aula nr 5)
 • piątek 22 kwietnia 11:30-15:30 (na miejscu, WPiA, aula nr 5)

Grupa anglojęzyczna, doktoranci wdrożeniowi i obszar nauk ścisłych i przyrodniczych oraz inżynieryjno-technicznych – zajęcia dla tych doktorantów odbyły się w semestrze zimowym. W przypadku konieczności nadrobienia zajęć prosimy o kontakt z prowadzącą.

img

Przygotowanie tekstów naukowych i krytyczna analiza tekstu

30 godzin, 4 ECTS

Zajęcia podzielone na dwie części:

 • ćwiczenia ze badaczami doświadczonymi w przygotowywaniu publikacji naukowych i pracy z tekstem naukowym
 • spotkania z redaktorami prestiżowych czasopism naukowych

Ćwiczenia – 15 godzin zajęć – 5 spotkań po 3 godziny – zajęcia zdalne od początku semestru

Obszar nauk ścisłych i przyrodniczych oraz inżynieryjno-technicznych

 • nauki chemiczne – prof. dr hab. Monika Musiał – środa, 16:00-18:15
 • nauki biologiczne – dr Dawid Surmik  – środa, 13:00-15:15 (zajęcia po angielsku)
 • nauki o Ziemi i środowisku – dr Dawid Surmik – środa, 16:00-18:15
 • matematyka – dr hab. Tomasz Szostok, prof. UŚ – środa, 13:00-15:15
 • informatyka techniczna i telekomunikacja – prof. dr hab. Piotr Porwik – środa, 13:00-15:15
 • inżynieria materiałowa – dr Mateusz Dulski, prof. UŚ – środa, 12:45-15:00
 • nauki fizyczne – prof. dr hab. Marian Paluch – środa, 13:00-15:15

Obszar nauk humanistycznych, teologicznych i sztuki

 • historia – dr hab. Jakub Morawiec, prof. UŚ – środa, 10:30-12:45
 • filozofia – dr hab. Aleksander Bańka, prof. UŚ – wtorek, 16:00-18:15
 • językoznawstwo polonistyczne – prof. dr hab. Aldona Skudrzyk – środa, 13:00-15:15
 • językoznawstwo anglistyczne – dr hab. Grzegorz Drożdż, prof. UŚ – środa, 13:00-15:15
 • literaturoznawstwo rosjoznawstwo (translatologia) – dr hab. Beata Pawletko, prof. UŚ – środa, 16:00-18:15
 • literaturoznawstwo polonistyczne – dr Marta Baron-Milian – środa, 13:00-15:15
 • literaturoznawstwo anglistyczne – dr Aleksandra Musiał – środa, 13:00-15:15
 • nauki o kulturze i religii – dr hab. Magdalena Kempna-Pieniążek, prof. UŚ – środa, 13:00-15:15

Obszar nauk społecznych

 • pedagogika, psychologia – prof. dr hab. Ewa Jarosz – środa, 15:30-17:45, 1.03.   14:30-16:45 (3g); 16.03   15:00-18:00 (4g); 30.03.   15:00-18:00 (4g); 4.05.  15:00-18:00 (4g)
 • nauki o polityce i administracji, nauki socjologiczne, nauki o komunikacji społecznej i mediach – dr hab. Agnieszka Turska-Kawa, prof. UŚ – środa, 16:00-18:15, od 2 marca
 • nauki prawne – dr Dorota Kiebzak-Mandera – środa, 16:00-18:15

Spotkania z redaktorami

Każdy doktorant ma obowiązek do końca swojego kształcenia uczestniczyć w co najmniej trzech takich spotkaniach, trwających do 5 godzin. Terminarz spotkań będzie publikowany na bieżąco na oddzielnej stronie internetowej.

img

Autoprezentacja i upowszechnianie badań

15 godzin, 2 ECTS

Zajęcia dla doktorantów drugiego roku (otwarte także dla pozostałych), w czasie których młodzi badacze nauczą się, jak skutecznie prowadzić komunikację naukową w przestrzeni publicznej – jak prezentować wyniki swoich badań w mediach, w szkołach czy też na festiwalach naukowych.

Rejestracja na zajęcia do 8 lutego od. godz. 17:00

Prowadzący i oferta zajęć, a także link do spotkania wstępnego: https://us.edu.pl/szkola-doktorska/autoprezentacja-i-upowszechanie-badan-2021-2022/

img
return to top