Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

 • Polski
 • English
Szkoła Doktorska
Logo Europejskie Miasto Nauki Katowice 2024

Rejestracja na zajęcia

USOSweb – od wtorku 8 lutego godz. 17:00

Oferta zajęć

Radosław Aksamit

Wydział Nauk Społecznych, Centrum Medialne UŚ, rzecznik prasowy i organizator Śląskiego Festiwalu Nauki

Zajęcia w zakresie popularyzacji nauki: organizacja wydarzeń + wykorzystanie studia telewizyjnego. 

1. Czego możesz się nauczyć?

 • podstawowych zasady organizacji wydarzeń naukowych i popularnonaukowych
 • zagadnień związanych z zasadami kontaktu z działami administracji UŚ w zakresie realizacji wydarzeń online i onsite
 • zasad organizacji wydarzeń online (także od strony realizacji technicznej)
 • współpracy z podwykonawcami
 • budowania programu wydarzenia w zależności od grup docelowych i wymogów lokalizacji
 • zasad promocji wydarzeń z wykorzystaniem mediów klasycznych i nowych mediów
 • realizacji materiałów informacyjnych i promocyjnych dla wydarzenia
 • obsługi patronów medialnych
 • zasad związanych z zapewnieniem dostępności dla osób z niepełnosprawnością (m.in. wymogi WCAG oraz zasady związane z ustawą o dostępności cyfrowej)
 • nawiązywania komunikacji z zagranicznymi ośrodkami naukowymi
 • współpracy z ambasadorami i gośćmi specjalnymi wydarzenia
 • podstaw wykorzystania studia telewizyjnego do realizacji prostych nagrań video
 • podstaw pracy z wykorzystaniem kamer studyjnych (kadrowanie, ekspozycja)
 • podstawy pracy z oświetleniem studyjnym
 • podstawy pracy z nagłośnieniem studyjnym

2. Zasady organizacji zajęć:

 • zajęcia o charakterze wykładowym
  • przedstawienie zasad związanych z organizacją wydarzeń naukowych i popularnonaukowych
 • zajęcia o charakterze warsztatowym
  • praca w studiu telewizyjnym
  • realizacja indywidualnych nagrań popularyzujących prowadzone badania

Decyzję o ostatecznej formie zajęć podejmują uczestnicy wspólnie z prowadzącym.

3. Program zajęć

Zajęcia 1 – spotkanie konsultacyjno-wykładowe (3 godziny) – zajęcia online lub kontaktowe

 • ustalenie potrzeb uczestników w zakresie wiedzy i umiejętności zw. z popularyzacją nauki
 • ustalenie formy zajęć
 • podstawowe zasady organizacji wydarzeń naukowych i popularnonaukowych
 • zagadnień związanyc z zasadami kontaktu z działami administracji UŚ w zakresie realizacji wydarzeń online
 • zasad organizacji wydarzeń online (także od strony realizacji technicznej)
 • współpracy z podwykonawcami
 • budowania programu wydarzenia w zależności od grup docelowych i wymogów lokalizacji
 • pytania uczestników

Zajęcia 2 – spotkanie wykładowe (3 godziny) – zajęcia online lub kontaktowe

 • zasady promocji wydarzeń z wykorzystaniem mediów klasycznych i nowych mediów
 • realizacja materiałów marketingowych i promocyjnych dla wydarzenia
 • obsługa patronatów medialnych
 • zasad związanych z zapewnieniem dostępności dla osób z niepełnosprawnością (m.in. wymogi WCAG oraz zasady związane z ustawą o dostępności cyfrowej)
 • nawiązywanie komunikacji z zagranicznymi ośrodkami naukowymi
 • współpraca z ambasadorami i gośćmi specjalnymi wydarzenia
 • pytania uczestników

Zajęcia 3 – spotkanie warsztatowe (w zależności od wyboru opcji realizacji zajęć; 3 godziny) – zajęcia kontaktowe

 • podstaw wykorzystania studia telewizyjnego do realizacji prostych nagrań video
 • podstaw pracy z wykorzystaniem kamer studyjnych (kadrowanie, ekspozycja)
 • podstawy pracy z oświetleniem studyjnym
 • podstawy pracy z nagłośnieniem studyjnym

Zajęcia 4+5 – spotkanie warsztatowe (po 3 godziny) – zajęcia kontaktowe

 • realizacja indywidualnych nagrań uczestników na temat prowadzonych przez nich badań

 

Termin zajęć: 5 spotkań po 3 godziny; poniedziałki od 13:45 – pierwsze spotkanie 28 lutego

img

dr Andrzej Boczarowski

Wydział Nauk Przyrodniczych, Jurapark Krasiejów, paleontolog, grafik, muzealnik

Popularyzacja wiedzy staje się w obecnych czasach nakazem dla każdego naukowca, aby zwrócić społeczeństwu informację o tym, czego dotyczą badania naukowe konkretnych osób, które przecież zazwyczaj są finansowane ze środków publicznych. Ale jest też mniej formalna kwestia z tym związana. Rozbudzanie zainteresowania wśród młodzieży, prowokowanie ich do pójścia na kierunkowe studia, a także zaspokajanie ciekawości zwykłych obywateli, dla których wiedza jest po prostu ciekawa.

Autor zajęć podzieli się z uczestnikami swoimi całożyciowymi doświadczeniami w tym zakresie, obejmującymi tworzenie ilustracji naukowej, filmu dokumentalnego (w tym obrazu 3D stereo), audycji telewizyjnych i radiowych, wystaw muzealnych i parków plenerowych, wywiadów do prasy codziennej i – to co najważniejsze – zaimplementowania wiedzy w podręcznikach szkolnych.

Terminy zajęć: 5 spotkań po 3 godziny, poniedziałki od 7 marca, godz. 13.00-15.15, zajęcia na miejscu (Katowice)

zobacz film przygotowany przez prowadzącego – poniżej

img

dr Andrzej Boczarowski

dr Jerzy Jarosz, prof. UŚ

Wydział Nauk Ścisłych i Technicznych, Uniwersytet Śląski Dziecki, fizyk, popularyzator nauki

Oba pojęcia tytułowe – autoprezentacja i upowszechnianie badań – związane są ze świadomą i efektywną komunikacją. Zajęcia będą w głównej mierze koncentrowały się na tej problematyce. Omówimy zagadnienia związane z możliwością i wieloma sposobami komunikowania się, poznamy budowę komunikatu i najprostsze modele komunikacji.

Poznamy także przeszkody i zakłócenia towarzyszące każdemu komunikatowi oraz sposoby służące ich eliminowaniu i uściślaniu znaczeń komunikatu. Przeanalizujemy trójkąt semantyczny i zastanowimy się czy 2+2 może nie równać się 4.

Na zajęciach zajmiemy się również komunikacją zmysłową. Analizując zakłócenia wpływające na funkcjonowanie zmysłów na poziomie receptorów i na poziomie przetwarzania informacji, poznamy ich specyfikę i przekonamy się, że żyjemy w Matrixie.

Zastanowimy się nad mechanizmami percepcji i zapamiętywania, poznamy rolę i znaczenie symboli, memów i kompetencji w procesie edukacji.

Odpowiemy na pytanie jak pozyskiwać uwagę słuchaczy i jak nią kierować. Przeanalizujemy rolę eksperymentu w edukacji oraz zaplanujemy, wykonamy i zinterpretujemy własne eksperymenty służące potrzebom zajęć.

Na koniec poszukamy odniesień poruszanych zagadnień do pracy dydaktycznej, naukowej i do własnej codzienności badawczej.

Termin zajęć:

5 spotkań po 3 godziny akademickie – poniedziałki od 7 marca, godz. 11:30-13:45

img

dr Marek Kaczmarzyk

Wydział Nauk Przyrodniczych, biolog i neurodydaktyk

W swoich zajęciach nacisk kładę na znaczenie wiedzy oraz odpowiedzialność jaka spoczywa na świecie nauki, w warunkach łatwego dostępu do informacji.

Zmianę jaka zachodzi na naszych oczach w obszarze jakości dostępnej informacji, chciałbym pokazać w aspekcie elementów biologicznego podłoża dystrybucji informacji, takich jak pamięć oraz procesy percepcyjne, relacje pomiędzy racjonalnym a emocjonalnym postrzeganiem rzeczywistości oraz pomiędzy czynnikami inherentnymi (genetycznymi) a środowiskowymi. Szczególnie ważna jest z tej perspektywy postać prowadzącego zajęcia wykładowcy/popularyzatora. Jedną z osi naszych analiz będzie także interpretacja memetyczna oraz podstawowe prawa selekcji i ewolucji informacji kulturowej.

Termin zajęć: 5 spotkań po 3 godziny akademickie, poniedziałek 28 lutego do 28 marca, 16:00-18:15 online

img

dr Łukasz Lamża

Centrum Kopernika Badań Interdyscyplinarnych

O zajęciach:
Zajęcia „Autoprezentacja i upowszechnianie badań” adresowane są do wszystkich naukowców i doktorantów, którzy chcą nimi zostać. W pracy naukowca istotne jest nie tylko uzyskanie wyniku, ale też umiejętność jego zakomunikowania. Są trzy podstawowe konteksty, w których ma to miejsce.
1. Z jednej strony komunikujemy nasze badania innym naukowcom, czy to w formie wystąpienia ustnego na konferencji, czy też w postaci artykułu naukowego – który też można napisać lepiej lub gorzej: mniej lub bardziej klarownie, mniej lub bardziej interesująco. Na etapie redakcji artykułu przyjętego do czasopisma często wprowadza się zmiany mające na celu uczynienie tekstu bardziej atrakcyjnym, zwłaszcza na poziomie tytułu i abstraktu: jak to robić, co o tym sądzić?
2. Elementem pracy pracownika akademickiego jest też często upowszechnianie wyników swoich badań, co bywa też formalnym wymaganiem w grantach badawczych. W takich przypadkach komunikujemy się z masowym odbiorcą, co nakłada na nas zupełnie nowego rodzaju ograniczenia: musimy bowiem dostosować swój komunikat do poziomu wiedzy i zainteresowań „zwykłego człowieka”. Typową formą jest w tym przypadku artykuł prasowy. Jak go pisać, na co zwracać uwagę?
3. Na koniec nie zapominajmy o coraz popularniejszym zjawisku, jakim jest dobrowolne popularyzowanie nauki, pod własnym nazwiskiem, nie tyle z powodu wymagań ze strony pracodawcy lub jednostki finansującej badania, ale ze względu na własną potrzebę dzielenia się ze światem tym, co się wie dzięki swoim zainteresowaniom naukowym. Wielu znanych popularyzatorów nauki to w istocie naukowcy, którzy z czasem zorientowali się, że tworzenie treści edukacyjnych i popularyzatorskich jest dla nich bardziej atrakcyjne niż tworzenie nowej nauki. Jedną z popularnych form jest dziś forma krótkiego filmu na serwisie typu YouTube; inni naukowcy-popularyzatorzy występują publicznie i piszą. Jak wygląda to w praktyce?

Zajęcia mają postać wykładowo-warsztatową, z dużym naciskiem na praktykę i ćwiczenia mające pomóc w samodzielnym odnalezieniu własnego stylu autoprezentacji i prezentowania badań naukowych.

O mnie:
Łukasz Lamża jest z wykształcenia filozofem, pracuje obecnie w Centrum Kopernika Badań Interdyscyplinarnych na Uniwersytecie Jagiellońskim. Popularyzator nauki i dziennikarz naukowy, członek redakcji „Tygodnika Powszechnego”. Autor książek, m.in. „Światy równoległe” (2020) i „Połącz kropki” (2021), twórca programu popularnonaukowego „Czytamy naturę”. Ambasador „Śląskiego Festiwalu Nauki”.

Terminy zajęć: 3 spotkania po 5 godzin, poniedziałek 7, 14, 21 marca, godz. 9:00-13:00, stacjonarnie (Katowice)

img

prof. dr hab. Iwona Loewe

Retoryka w nauce

Zajęcia mają przygotować słuchaczy do uczestnictwa w nauce w różnych formach jej popularyzacji, upowszechnienia, zaciekawienia partnerów w dyscyplinie, jak również spoza dyscypliny oraz ludzi z zaciekawionych zaledwie nauką.

Proponuję doktorantkom i doktorantom:

 • ćwiczenie z tytułowania swoich przedsięwzięć badawczych w zależności od projektowanego odbiorcy;
 • ćwiczenie umiejętności odmiennej stylizacji tekstu naukowego w dwu różnych znakach: mowy i pisma;
 • ćwiczenie kompetencji adaptacji tekstu naukowego dla różnego typu odbiorcy (prezentacja w awansach zawodowych, wystąpienie dla partnera w dyscyplinie, wystąpienie dla partnera w dziedzinie, prezentacja popularnonaukowa);
 • ćwiczenie kompetencji komponowania prezentacji naukowej w formacie slajdów.
 • Osobnym celem zajęć jest akcentowanie wagi autopromocji badacza we współczesnym świecie nauki.

Zajęcia mogą przygotować uczestniczki i uczestników bądź doskonalić już zdobyte przez nich kompetencje do udziału w konferencjach naukowych, festiwalach nauki, konkursach typu Three Minute Thesis czy projektach popularyzatorskich.

Wykorzystam do osiągniecia efektów kształcenia strategie retoryczne w tym perswazyjne, autoprezentacyjne i autopromocyjne.

Prowadząca o sobie:

Jestem profesorką nauk humanistycznych; pracuję w Instytucie Językoznawstwa i specjalizuję się w mediolingwistyce, genologii językoznawczej oraz stylistyce multimodalnej. Pełnię funkcję opiekunki Koła Naukowego Doktorantów Językoznawstwa, którzy jak dotąd chętnie uczestniczyli w Śląskim Festiwalu Nauki a coraz chętniej podejmują się konkurować w śląskiej edycji międzynarodowego konkursu Three Minute Thesis https://www.cpn.polsl.pl/3mt/

Terminy zajęć: 5 spotkań po 3 godziny, poniedziałki od 14 marca, godz. 9.45-12.00

img

Grupa anglojęzyczna

informacja zostanie podana wkrótce

return to top