Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

  • Polski
  • English
Szkoła Doktorska

Wzory IPB dla doktorantów, którzy rozpoczęli kształcenie w roku akademickim 2019/2020

Indywidualny plan badawczy

wersja polska: Indywidualny_plan_badawczy_SD_US_2019_2020_ver_2_0

wersja angielska: Individual research plan_SD_US_2019_2020_ver_2_1

Aneks do IPB

wersja polska: Aneks_Indywidualny_plan_badawczy_SD_US_2019-2020

wersja angielska: Annex_Individual_research_plan_SD_US_2019-2020

Sprawozdanie z realizacji IPB:

wersja polska: Sprawozdanie_Indywidualny_plan_badawczy_SD_US_2019_2020 (1)

wersja angielska: Report-IRP-2019-2020 (1)

Uwagi dotyczące IPB

Powyższe wzory obowiązują wszystkich doktorantów, którzy rozpoczęli kształcenie w roku akademickim 2019/2020, w tym doktorantów programu „Doktorat wdrożeniowy”. Wzory obowiązują przez cały okres kształcenia, także jeżeli doktorant miał przerwę w kształceniu lub przedłużał kształcenie.

return to top