Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

  • Polski
  • English
search
Szkoła Doktorska
Logo Europejskie Miasto Nauki Katowice 2024

Komisje rekrutacyjne – Szkoła Doktorska 2024/2025

Rektor Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach powołał komisje rekrutacyjne, których zadaniem jest przeprowadzenie postępowania rekrutacyjnego do Szkoły Doktorskiej na rok akademicki 2024/2025. Postępowanie prowadzić będzie główna Komisja Rekrutacyjna, która decyduje o przebiegu rekrutacji i zatwierdza wyniki postępowania oraz rozpatruje wnioski o odwołania oraz trzy obszarowe komisje rekrutacyjne, których głównym zadaniem jest merytoryczna ocena kandydatów do Szkoły Doktorskiej, w tym przede wszystkim ocena składanych dokumentów i przeprowadzenie rozmów kwalifikacyjnych.

Zgodnie z § 4 ust. 11 uchwały rekrutacyjnej zarejestrowani kandydaci mogą zgłaszać zastrzeżenia do składu komisji, jeżeli udział danego członka komisji wzbudza uzasadnione zastrzeżenia co do jego bezstronności. Procedurę tę stosuje się szczególnie wtedy, kiedy członek komisji:

1) jest przełożonym kandydata lub znajduje się względem niego w innej relacji zatrudnienia;
2) jest albo był małżonkiem kandydata bądź jego krewnym albo powinowatym do drugiego stopnia, bądź pozostaje albo pozostawał z kandydatem we wspólnym pożyciu;
3) jest lub był osobą związaną z kandydatem z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli;
4) brał udział w postępowaniu dyscyplinarnym, w którym kandydat na doktoranta lub kandydat na promotora byli obwinieni.

Zgłoszenia należy kierować do przewodniczącego odpowiedniej obszarowej komisji rekrutacyjnej, dodając do wiadomości sekretarza tej komisji.

Komisja Rekrutacyjna Szkoły Doktorskiej w roku akademickim (...) Komisja Rekrutacyjna Szkoły Doktorskiej w roku akademickim 2024/2025

Przewodnicząca komisji rekrutacyjnej

prof. dr hab. Alina Świeściak-Fast alina.swiesciak@us.edu.pl

Prodziekan Szkoły Doktorskiej

prof. dr hab. Michał Baczyński michal.baczynski@us.edu.pl

Przewodniczący komisji rekrutacyjnej obszaru nauk humanistycznych, teologicznych i sztuki

dr hab. Piotr Machura, prof. UŚ piotr.machura@us.edu.pl

Przewodniczący komisji rekrutacyjnej obszaru nauk ścisłych i przyrodniczych oraz inżynieryjno-technicznych

dr hab. Marek Ruman, prof. UŚ marek.ruman@us.edu.pl

Przewodnicząca komisji rekrutacyjnej obszaru nauk społecznych

dr hab. Olga Sitarz, prof. UŚ olga.sitarz@us.edu.pl

Przedstawiciel doktorantów

mgr Michał Gębicki michal.gebicki@us.edu.pl

Sekretarz

dr Ryszard Knapek, ryszard.knapek@us.edu.pl, tel. 32 359 2473

Obszar nauk humanistycznych, nauk teologicznych i sztuki Obszar nauk humanistycznych, nauk teologicznych i sztuki

Przewodniczący komisji

dr hab. Piotr Machura, prof. UŚ piotr.machura@us.edu.pl

 

Egzaminatorzy

filozofia dr Alicja Pietras tylko ocena projektu planu badawczego
filozofia dr Maciej Stanek cały proces rekrutacyjny
filozofia dr hab. Dariusz Bęben, prof. UŚ cały proces rekrutacyjny
historia prof. dr hab. Ryszard Kaczmarek cały proces rekrutacyjny
historia prof. dr hab. Piotr Boroń cały proces rekrutacyjny
historia dr hab. Jakub Morawiec prof. UŚ tylko ocena projektu planu badawczego
językoznawstwo dr hab. Krystyna Warchał, prof. UŚ cały proces rekrutacyjny
językoznawstwo dr hab. Tomasz Nowak cały proces rekrutacyjny
językoznawstwo dr hab. Małgorzata Płomińska, prof. UŚ tylko ocena projektu planu badawczego
literaturoznawstwo dr hab. Wojciech Śmieja, prof. UŚ cały proces rekrutacyjny
literaturoznawstwo dr Małgorzata Poks cały proces rekrutacyjny
literaturoznawstwo dr hab. Renata Dampc-Jarosz, prof. UŚ tylko ocena projektu planu badawczego
polonistyka prof. dr hab. Aleksander Nawarecki tylko ocena projektu planu badawczego
polonistyka dr hab. Piotr Bogalecki, prof. UŚ  cały proces rekrutacyjny
polonistyka dr hab. Magdalena Bąk, prof. UŚ  cały proces rekrutacyjny
nauki o kulturze i religii dr Aneta Głowacka tylko ocena projektu planu badawczego
nauki o kulturze i religii dr hab. Joanna Aleksandrowicz cały proces rekrutacyjny
nauki o kulturze i religii dr hab. Katarzyna Marcol, prof. UŚ cały proces rekrutacyjny
nauki teologiczne dr hab. Jacek Kempa, prof. UŚ tylko ocena projektu planu badawczego
nauki teologiczne ks. dr hab. Arkadiusz Wuwer, prof. UŚ cały proces rekrutacyjny
nauki teologiczne ks. prof. dr hab. Leszek Szewczyk cały proces rekrutacyjny
sztuki filmowe i teatralne dr hab. Krystyna Doktorowicz, prof. UŚ cały proces rekrutacyjny
sztuki filmowe i teatralne prof. dr hab. Jerzy Łukaszewicz cały proces rekrutacyjny
sztuki filmowe i teatralne prof. dr hab. Andrzej Fidyk tylko ocena projektu planu badawczego
sztuki plastyczne i konserwacja dzieł sztuki dr hab. Łukasz Kliś, prof. UŚ cały proces rekrutacyjny
sztuki plastyczne i konserwacja dzieł sztuki dr hab. Joanna Wowrzeczka cały proces rekrutacyjny
sztuki plastyczne i konserwacja dzieł sztuki dr hab. Katarzyna Kroczek-Wasińska, prof. UŚ tylko ocena projektu planu badawczego
sztuki muzyczne dr hab. Anna Kijanowska, prof. UŚ cały proces rekrutacyjny
sztuki muzyczne dr hab. Tomasz Spaliński, prof. UŚ cały proces rekrutacyjny
sztuki muzyczne dr hab. Joanna Boślak-Górniok, prof. UŚ tylko ocena projektu planu badawczego
nauki o sztuce dr Patryk Oczko cały proces rekrutacyjny
nauki o sztuce dr Aneta Borowik, prof. UŚ cały proces rekrutacyjny
nauki o sztuce dr Oskar Jacek Rojewski tylko ocena projektu planu badawczego

Przedstawiciel Doktorantów

mgr Klaudia Żubryk

Sekretarz

mgr Diana Pasek, diana.pasek@us.edu.pl, 32 359 2472

Obszar nauk ścisłych i przyrodniczych oraz inżynieryjno-t(...) Obszar nauk ścisłych i przyrodniczych oraz inżynieryjno-technicznych

Przewodniczący komisji

dr hab. Marek Ruman, prof. UŚ, marek.ruman@us.edu.pl

Egzaminatorzy

nauki o Ziemi i środowisku prof. dr hab. Leszek Marynowski tylko ocena projektu planu badawczego
nauki o Ziemi i środowisku dr hab. Danuta Smołka-Danielowska, prof. UŚ cały proces rekrutacyjny
nauki o Ziemi i środowisku dr hab. Sławomir Kędzior, prof UŚ cały proces rekrutacyjny
informatyka dr hab. Agnieszka Nowak-Brzezińska, prof. UŚ cały proces rekrutacyjny
informatyka dr hab. inż. Mariusz Boryczka, prof. UŚ cały proces rekrutacyjny
informatyka dr hab. Bartłomiej Płaczek, Prof. UŚ tylko ocena projektu planu badawczego
inżynieria materiałowa dr hab. Beata Wodecka-Duś, prof. UŚ cały proces rekrutacyjny
inżynieria materiałowa dr hab. Tomasz Goryczka, prof. UŚ cały proces rekrutacyjny
inżynieria materiałowa dr hab. Grzegorz Dercz, prof. UŚ tylko ocena projektu planu badawczego
matematyka dr hab. Andrzej Olbryś, prof. UŚ cały proces rekrutacyjny
matematyka dr hab. Andrzej Kucharski, prof. UŚ cały proces rekrutacyjny
matematyka dr Beata Rothkegel tylko ocena projektu planu badawczego
nauki biologiczne dr hab. Alexander Betekhtin, prof. UŚ cały proces rekrutacyjny
nauki biologiczne dr hab. Jolanta Brożek, prof. UŚ cały proces rekrutacyjny
nauki biologiczne prof. dr hab. Piotr Świątek tylko ocena projektu planu badawczego
nauki chemiczne dr hab. Mirosław Chorążewski, prof. UŚ cały proces rekrutacyjny
nauki chemiczne prof. dr hab. Monika Musiał cały proces rekrutacyjny
nauki chemiczne prof. dr hab. Robert Musioł tylko ocena projektu planu badawczego
nauki fizyczne prof. dr hab. Kamil Kamiński cały proces rekrutacyjny
nauki fizyczne prof. dr hab. Jan Kisiel tylko ocena projektu planu badawczego
nauki fizyczne dr hab. Jakub Spiechowicz, prof. UŚ cały proces rekrutacyjny
inżynieria biomedyczna prof. dr hab. Armand Cholewka cały proces rekrutacyjny
inżynieria biomedyczna dr Małgorzata Janik cały proces rekrutacyjny
inżynieria biomedyczna dr hab. Andrzej Swinarew, prof. UŚ tylko ocena projektu planu badawczego

Przedstawiciel doktorantów

mgr Gabriela Jemioła

Sekretarz

mgr Agnieszka Szewczyk, agnieszka.a.szewczyk@us.edu.pl, tel. 32 359 2386

Obszar nauk społecznych Obszar nauk społecznych

Przewodnicząca

dr hab. Olga Sitarz, prof. UŚ, olga.sitarz@us.edu.pl

nauki prawne dr hab. Agnieszka Bielska-Brodziak, prof. UŚ tylko ocena projektu planu badawczego
nauki prawne dr Mateusz Żaba cały proces rekrutacyjny
nauki prawne dr hab. Dorota Łobos-Kotowska, prof. UŚ cały proces rekrutacyjny
nauki o komunikacji społecznej i mediach dr hab. Patrycja Szostok-Nowacka, prof. UŚ cały proces rekrutacyjny
nauki o komunikacji społecznej i mediach dr hab. Robert Rajczyk, prof. UŚ cały proces rekrutacyjny
nauki o komunikacji społecznej i mediach dr hab. Marek Mazur, prof UŚ tylko ocena projektu planu badawczego
nauki o polityce i administracji dr Agata Olszanecka-Marmola cały proces rekrutacyjny
nauki o polityce i administracji dr hab. Sebastian Kubas, prof. UŚ tylko ocena projektu planu badawczego
nauki o polityce i administracji dr Anna Muś, prof. UŚ cały proces rekrutacyjny
nauki socjologiczne dr hab. Tomasz Nawrocki, prof. UŚ cały proces rekrutacyjny
nauki socjologiczne dr hab. Grzegorz Gawron cały proces rekrutacyjny
nauki socjologiczne dr hab. Rafał Muster, prof. UŚ tylko ocena projektu planu badawczego
pedagogika dr Marcin Gierczyk, prof. UŚ cały proces rekrutacyjny
pedagogika prof. dr hab. Ewa Ogrodzka-Mazur tylko ocena projektu planu badawczego
pedagogika dr hab. Ewa Bielska, prof. UŚ cały proces rekrutacyjny
psychologia dr Tomasz Jakubowski cały proces rekrutacyjny
psychologia dr Elżbieta Biolik cały proces rekrutacyjny
psychologia dr Łukasz Jach, prof. UŚ tylko ocena projektu planu badawczego
geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna dr hab. Sławomir Pytel, prof. UŚ tylko ocena projektu planu badawczego
geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna dr hab. Elzbieta Zuzańska-Żyśko, prof. UŚ cały proces rekrutacyjny
geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna dr hab. Adam Hibszer, prof. UŚ cały proces rekrutacyjny

Przedstawiciel doktorantów

mgr Mikołaj Pietrzyk

Sekretarz

mgr Agnieszka Filipowska, agnieszka.filipowska@us.edu.pl, tel. 32 359 2451

return to top