Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

  • Polski
  • English
Szkoła Doktorska

Składy komisji powołanych zarządzeniem nr 4 Dziekana Szkoły Doktorskiej z 28 lipca 2022 roku:

Komisje doktorantów Uniwersytetu Sapienza w Rzymie realizujących wspólny program doktorski – zostaną powołane w kolejnym roku akademickim.

return to top