Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

  • Polski
  • English
search
Szkoła Doktorska
Logo Europejskie Miasto Nauki Katowice 2024

Projekty finansowane ze środków Szkoły Doktorskiej

Środki przyznane w konkursie na działalność naukową doktorantów Szkoły Doktorskiej w konkursie nr 2/2020 – środki z budżetu Szkoły Doktorskiej.

Razem 82 459,00 PLN
Lp. kierownik projektu Dyscyplina naukowa Nazwa projektu kwota finansowania
1 Mateusz Sawczyn Filozofia Licencja: Prezi 290,00 PLN
2 Mateusz Sawczyn Filozofia Przygotowanie do analizy stanu badań nad filozofią Friedricha Nietzschego i Giorgia Collego oraz zakup literatury uzupełniającej 1 500,00 PLN
3 Marta Szymańska Historia Baza danych – korpus dyplomatów Władysława IV Wazy 1 300,00 PLN
4 Marek Jurkowski historia Commemoration of the Julio-Claudian Dynasty Members in the Latin and Greek Local Names. Rozpowszechnianie wyników własnych badań oraz pomoc w gromadzeniu literatury przedmiotu 200,00 PLN
5 Tomasz Flak Inżynieria Materiałowa Określenie wpływu wypełniaczy na własciwości fizyczne kompozytów o właściwościach przeciwmikrobowych 1 200,00 PLN
6 Judyta Mężyk językoznawstwo Zakup monitora 650,00 PLN
7 Judyta Mężyk językoznawstwo Zakup pakietu Microsoft Office Home & Student 2019 do użytku offline 640,00 PLN
8 Andrzej Juchniewicz literaturoznawstwo Przygotowanie do publikacji artykułu o estetyce haptycznej w Holocaust and Genocide Studies 500,00 PLN
9 Alicja Tomasiak nauki biologiczne Od stanu nieembriogennego do stanu embriogennego: kompleksowa analiza epigenetyczna losu komórek gryki tatarki 7 000,00 PLN
10 Marta Potrzebska nauki biologiczne Gospodarka neurohormonalna owadów. Wpływ diety wysokocukrowej na poziom hormonu juwenilnego oraz serotoniny u świerszcza domowego, Acheta domesticus 6 248,00 PLN
11 Kinza Khan nauki biologiczne Cellular and molecular responses of Brachypodium species to salinity stress 6 900,00 PLN
12 Weronika Porc nauki biologiczne Optymalizacja warunków ekspozycji pająków oraz ich kokonów na promieniowanie elektromagnetyczne o różnych częstotliwościach 2 226,00 PLN
13 Adam Krain nauki biologiczne Oznaczenie przynależności taksonomicznej szczepów grzybów związanych ze środowiskami węgla kamiennego 6 264,23 PLN
14 Klaudia Peczyk nauki biologiczne Identyfikacja molekularna szczepów bakterii wspomagających rozwój mikoryz zdolnych do wzrostu w obecności zanieczyszczeń 5 000,00 PLN
15 Ewa Sybilska nauki biologiczne Rola genów kodujących kompleks wiążący kap (CBC) w odpowiedzi na ABA w procesie kiełkowania nasion u jęczmienia jarego. 1 852,00 PLN
16 Hanna Gorol nauki biologiczne Wpływ ksenobiotyku bisfenolu A na strukturę i ultrastrukturę komórek nabłonka jelita środkowego słodkowodnej krewetki Neocaridina davidi (Crustacea, Malacostraca)- badania wstępne. 4 000,00 PLN
17 Daniel Swoboda nauki chemiczne Synteza oraz charakterystyka spektroskopowa nowych pochodnych fenotiazyny 2 713,04 PLN
18 Marlena Paździor nauki chemiczne Poszukiwanie nanonośników leków o potencjalnym zastosowaniu w onkologii 1 000,00 PLN
19 Yuliia Balkova Nauki fizyczne 20th Zimanyi School – Workshop on heavy ion physics 230,00 PLN
20 Jakub Piotr Stolarczyk Nauki o komunikacji i mediach Wykorzystywanie mediów społecznościowych przez radykalne podmioty pozapaństwowe w konfliktach w II dekadzie XXI wieku. – analiza literatury oraz pozyskanie materiału badawczego 1 860,00 PLN
21 Kamil Wrzeszcz Nauki o kulturze i religii Rozpoczęcie badań nad tematem: „Architek(s)tura komiksów i powieści graficznych dla dzieci” oraz usprawnienie uczestnictwa w nauczaniu zdalnym. 220,00 PLN
22 Adam Pawełczyk Nauki o polityce i administracji Kurs języka chińskiego w Instytucie Konfucjusza (tytuł pracy doktorskiej: „Przywództwo polityczne w Chinach pod koniec XX wieku i w pierwszych dwóch dekadach XXI wieku. Analiza stylów rządzenia Jiang Zemina, Hu Jintao oraz Xi Jinpinga”) 1 234,00 PLN
23 Barbara Bieniek Nauki o polityce i administracji ,,Oddziaływanie instytucji monarchy na funkcjonowanie wybranych elementów systemu politycznego Królestwa Szwecji w latach 2008 – 2022.  Analiza politologiczna”. 1 000,00 PLN
24 Natalia Galica Nauki o polityce i administracji Determinanty międzynarodowej migracji zarobkowej. Studium miasta Katowice. 1 250,00 PLN
25 Daniela Molecová-Vagačová Nauki o polityce i administracji Language teaching in European states. The case studies of Germany, France, Spain, Poland, Slovakia and Bulgaria 550,00 PLN
26 Joanna Adamczyk Nauki o Ziemi i środowisku Podstawowe parametry biomasy wykorzystywanej w energetyce 4 500,00 PLN
27 Wojciech Rykała nauki o Ziemi i środowisku „Badanie toksyczności stałych odpadów komunalnych niezmienionych i przekształconych w efekcie pożaru” 4 378,40 PLN
28 Dorota Staneczek nauki o Ziemi i środowisku Pilotażowe badania magnetyczne dla warstw zakopiańskich i chochołowskich w Laboratorium Paleomagnetycznym Instytutu Geofizyki Polskiej Akademii Nauk w Warszawie. 2 260,00 PLN
29 Dariusz Nawrocki Nauki o Ziemi i Środowisku Zastosowanie metody ciągłej transformacji falkowej do analizy częstotliwościowej  zarejestrowanych zapisów sejsmicznych. 1 700,00 PLN
30 Karolina Prażmowska nauki prawne Korekta językowa artykułu “Repatriation of Indigenous Peoples’ cultural property – could Alternative Dispute Resolution be a solution?”. 898,00 PLN
31 Jakub Bryła nauki prawne Prawo do informacji publicznej w cyfrowej administracji 850,00 PLN
32 Jakub Bryła nauki prawne Zakup literatury obcojęzycznej 898,00 PLN
33 Aleksandra Klefas nauki prawne Zakup najnowszej literatury związanej z tematem badawczym 2 057,33 PLN
34 Sylwia Giza nauki prawne Narzędzie do realizacji założonej metodologii badań 1 530,00 PLN
35 Karolina Prażmowska nauki prawne Nowe wyzwania dla ochrony dziedzictwa kulturalnego w prawie międzynarodowym dwudziestego pierwszego wieku. 1 294,00 PLN
36 Illia Klinytskyi nauki prawne Problematyka analizy prawnoporównawczej ochrony praw językowych w wybranych jurysdykcjach 300,00 PLN
37 Wojciech Panek nauki prawne Zakup „The EU General Data Protection Regulation (GDPR). A commentary”. 1 552,00 PLN
38 Jeremiasz Kalus nauki prawne Rozpoczęcie działalności badawczej 550,00 PLN
39 Jakub Zamojski nauki prawne Rozpoczęcie działaności badawczej 514,00 PLN
40 Bartosz Kicior nauki socjologiczne Redefinicja roli dziennikarzy w dobie fake news na przykładzie osób związanych z polskimi mediami 550,00 PLN
41 Joanna Kruszyńska- Szwedo pedagogika Metoda Suzuki w procesie wspierania rozwoju uczniów z zespołem Aspergera w pozaszkolnej edukacji muzycznej na arenie międzynarodowej. 2 000,00 PLN
42 Marta Misiuda Pedagogika Zakup narzędzi cyfrowych w celu gromadzenia, przechowywania, przetwarzania i przenoszenia danych uzyskanych w toku badań, 800,00 PLN

return to top