Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

  • Polski
  • English
search
Szkoła Doktorska
Logo Europejskie Miasto Nauki Katowice 2024

Projekty finansowane ze środków Szkoły Doktorskiej

Środki przyznane w konkursie na działalność naukową doktorantów Szkoły Doktorskiej – rozstrzygnięcie 3 marca 2020 r.

Razem PLN 83 961,16
Lp. kierownik projektu Dyscyplina naukowa Nazwa projektu kwota finansowania
1. Natalia Klimaschka Nauki o mediach i komunikacji społecznej Mechanizmy kreowania mitów politycznych. Obraz Niemców i Niemiec w polskiej publicystyce 1945 – 1949 PLN 2 100,00
2. Karolina Prażmowska Nauki prawne Czynny udział w XII. Międzynarodowej Konferencji Naukowej Praw Człowieka „Wyzwania dla ochrony praw człowieka u progu trzeciej dekady XXI wieku”. PLN 500,00
3. Sara Smyczek Nauki prawne Analiza funkcji słuszności w polskim orzecznictwie cywilnym PLN 2 014,00
4. Wojciech Panek Nauki prawne Udział w konferencji 15th Annual Conference of the European China Law Studies Association PLN 1 225,00
5. Jakub Bryła Nauki prawne Kwerenda biblioteczna w Institute of Advanced Legal Studies w Londynie PLN 2 537,60
6. Sylwia Giza Nauki prawne Narzędzia przetwarzania danych osobowych w marketingu cyfrowym PLN 1 200,00
7. Szymon Bokota Nauki prawne Law, Language and Philosophy Summer School PLN 2 500,00
8. Justyna Pawlak Pedagogika Wystąpienie na V Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej „Szkoła i nauczyciel w obliczu zmian społecznych i edukacyjnych” PLN 635,00
9. Justyna Pawlak Pedagogika Udział w „Letniej Szkole Tutorów 2020”, organizowanej przez Collegium Wratislaviense z Wrocławia. Udział w niniejszym kursie ma dla mnie charakter priorytetowy. PLN 2 130,00
10. Justyna Pawlak Pedagogika Zakup dyktafonu marki Olympus model WS-852 PLN 249,00
11. Krzysztof Grzanka Fizyka Corfu2020 PLN 7 600,00
12. Sara Krawczyk Inżynieria materiałowa Warstwy polimeryczne oparte na pirolu jako nowoczesne materiały  o aktywności neurologicznej. PLN 720,00
13. Miłosz Morawski Nauki biologiczne Tożsamość gatunkowa kompleksu Pterocomma konoi/pilosum – populeum w oparciu o mitochondrialne markery molekularne. PLN 8 300,00
14. Oliwia Metryka Nauki biologiczne Ocena wpływu nanocząstek nieorganicznych Au, Cu i ZnO na wybrane szczepy bakterii PLN 10 000,00
15. Anastasiia Zahrebelna Nauki chemiczne Multivariate Analysis Course, School for Novices, Italy, (http://www.cma4ch.org/course.html#cwhere). PLN 5 779,00
16. Albert Szadziński Nauki fizyczne Zakopane Conference on Nuclear Physics Extremes of the Nuclear Landscape 2020 PLN 3 000,00
17. Krzysztof Pawełczyk Nauki o Ziemi Mikroskop optyczny Delta Optical Genetic Pro Bino z kamerą i akumulatorem PLN 2 100,00
18. Krzysztof Pawełczyk Nauki o Ziemi Zewnętrzne nośniki danych cyfrowych PLN 1 400,00
19. Jeremiasz Szyndler Filozofia Wystąpienie Concept of Nature in post-digital world w ramach konferecji (Post-)Digital Developments: Convergence, Sustainability and Ethics PLN 800,00
20. Mateusz Sawczyn Filozofia Kwerenda w Turynie – Centro Studi Giorgio Colli, Society for Italian Philosophy i lietaratura PLN 710,00
21. Anna Anzorge Historia Pamięć a numizmaty: stan, rozwój i konfrontacja badań PLN 3 750,00
22. Joanna Gadacz Językoznawstwo La verifica e la valutazione delle competenze fraseologiche. Prezentacja badań na Międzynarodowej Konferencji Naukowej na Uniwersytecie w Genewie. PLN 3 800,00
23. Paweł Golda Językoznawstwo Uczestnictwo w konferencjach naukowych PLN 1 900,00
24. Judyta Mężyk Językoznawstwo Nauka w szkole letniej i czynny udział w konferencji naukowej (wniosek priorytetowy) PLN 4 710,00
25. Judyta Mężyk Językoznawstwo Czynny udział w konferencjach naukowych PLN 800,00
26. Karolina Wyciślik Literaturoznawstwo Działalność naukowa PLN 464,00
27. Jacek Bielawa Literaturoznawstwo Przygotowanie i złożenie w redakcji czasopisma „Wielogłos” artykułu naukowego pod roboczym tytułem „Szczere słowo o sobie” w prozie Waldemara Bawołka PLN 521,56
28. Piotr Piekutowski Literaturoznawstwo Narracje ziemi jako nie-martwy głos Śląska PLN 790,00
29. Gabriela Juranek Nauki o kulturze i religii „Pożądanie u władzy. Erotyzacja ubioru kobiecego jako symbol władzy we Francji w latach 1723-1789” PLN 2 703,00
30. Jessica Kufa Nauki o kulturze i religii Zawłaszczone przez turystów. Obiekty turystyczne i źródła do ich badania. PLN 2 550,00
31. Patrycja Korczago Nauki o kulturze i religii Korekta planowanej publikacji pokonferencyjnej w jęz. angielskim PLN 500,00
32. Patrycja Korczago Nauki o kulturze i religii Udział i wygłoszenie referatu na Konferencji Naukowej pt. „Resztki, ruiny, pozostałości, szczątki, piksele – archiwa możliwych przeszłości i przyszłości” PLN 500,00
33. Agnieszka Karpiel Nauki o kulturze i religii Przewodnicy, stalkerzy, mediatorzy w Białoruskiej Strefie Wykluczenia. PLN 4 873,00
34. Patrycja Korczago Nauki o kulturze i religii Udział i wygłoszenie referatu na II Międzynarodowej Konferencji Naukowej pt. Teatralność – Antyteatralność: Ciało widza, transdyscyplinarne refleksje publiczności i performantów PLN 600,00

return to top