Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

  • Polski
  • English
Szkoła Doktorska

Komisje rekrutacyjne -Szkoła Doktorska 2022/2023

Rektor Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach powołał komisje rekrutacyjne, których zadaniem jest przeprowadzenie postępowania rekrutacyjnego do Szkoły Doktorskiej na rok akademicki 2022/2023. Postępowanie prowadzić będzie główna Komisja Rekrutacyjna, która decyduje o przebiegu rekrutacji i zatwierdza wyniki postępowania oraz rozpatruje wnioski o odwołania oraz trzy obszarowe komisje rekrutacyjne, których głównym zadaniem jest merytoryczna ocena kandydatów do Szkoły Doktorskiej, w tym przede wszystkim ocena składanych dokumentów i przeprowadzenie rozmów kwalifikacyjnych.

Zgodnie z § 4 ust. 11 uchwały rekrutacyjnej zarejestrowani kandydaci mogą zgłaszać zastrzeżenia do składu komisji, jeżeli udział danego członka komisji wzbudza uzasadnione zastrzeżenia co do jego bezstronności. Zgłoszenia należy kierować do przewodniczącego odpowiedniej obszarowej komisji rekrutacyjnej, dodając do wiadomości sekretarza tej komisji.

Komisja Rekrutacyjna Szkoły Doktorskiej w postępowaniu rek(...) Komisja Rekrutacyjna Szkoły Doktorskiej w postępowaniu rekrutacyjnym na rok akademicki 2022/2023

Przewodnicząca komisji rekrutacyjnej

prof. dr hab. Alina Świeściak-Fast alina.swiesciak@us.edu.pl

Prodziekan Szkoły Doktorskiej

dr hab. Michał Mierzwa, prof. UŚ (w zastępstwie Prodziekana Szkoły Doktorskiej)

Przewodniczący komisji rekrutacyjnej obszaru nauk humanistycznych, nauk teologicznych i sztuki

dr hab. Piotr Machura, prof. UŚ

Przewodniczący komisji rekrutacyjnej obszaru nauk ścisłych i przyrodniczych oraz inżynieryjno-technicznych

dr hab. Marek Ruman, prof. UŚ

Przewodnicząca komisji rekrutacyjnej obszaru nauk społecznych

dr hab. Monika Jagielska, prof. UŚ (w zastępstwie koordynatora obszaru nauk społecznych)

Przedstawiciel doktorantów

mgr Grzegorz Zębik

Sekretarz

dr Ryszard Knapek, ryszard.knapek@us.edu.pl, tel. 32 359 2473

Obszar nauk humanistycznych, nauk teologicznych i sztuki Obszar nauk humanistycznych, nauk teologicznych i sztuki

Przewodniczący komisji

dr hab. Piotr Machura, prof. UŚ, piotr.machura@us.edu.pl

Egzaminatorzy

dyscyplina egzaminator udział w postępowaniu rekrutacyjnym
filozofia dr hab. Piotr Machura, prof. UŚ tylko ocena projektu planu badawczego
filozofia prof. dr hab. Krzysztof Wieczorek cały proces rekrutacyjny
filozofia dr Maciej Stanek cały proces rekrutacyjny
historia prof. dr hab. Dariusz Nawrot cały proces rekrutacyjny
historia dr hab. Agata Kluczek, prof. UŚ cały proces rekrutacyjny
historia prof. dr hab. Aleksandra Skrzypietz tylko ocena projektu planu badawczego
językoznawstwo dr hab. Tomasz Nowak, prof. UŚ cały proces rekrutacyjny
językoznawstwo dr hab. Krystyna Warchał, prof. UŚ cały proces rekrutacyjny
językoznawstwo dr hab. Małgorzata Płomińska tylko ocena projektu planu badawczego
literaturoznawstwo dr hab. Anna Kałuża, prof. UŚ cały proces rekrutacyjny
literaturoznawstwo dr hab. Tomasz Sapota, prof. UŚ cały proces rekrutacyjny
literaturoznawstwo prof. dr hab. Leszek Drong tylko ocena projektu planu badawczego
nauki o kulturze i religii prof. dr hab. Piotr Zawojski cały proces rekrutacyjny
nauki o kulturze i religii dr Anna Malinowska, prof. UŚ cały proces rekrutacyjny
nauki o kulturze i religii dr hab. Marek  Pacukiewicz, prof. UŚ tylko ocena projektu planu badawczego
nauki teologiczne ks. dr hab. Arkadiusz Wuwer, prof. UŚ cały proces rekrutacyjny
nauki teologiczne ks. dr hab. Jacek Kempa, prof. UŚ cały proces rekrutacyjny
nauki teologiczne ks. dr Wojciech Kamczyk tylko ocena projektu planu badawczego
sztuki filmowe i teatralne dr hab. Krystyna Doktorowicz, prof. UŚ cały proces rekrutacyjny
sztuki filmowe i teatralne prof. dr hab. Jerzy Łukaszewicz cały proces rekrutacyjny
sztuki filmowe i teatralne prof. dr hab. Krzysztof  Zanussi tylko ocena projektu planu badawczego
sztuki plastyczne i konserwacja dzieł sztuki dr hab. Łukasz Kliś, prof. UŚ cały proces rekrutacyjny
sztuki plastyczne i konserwacja dzieł sztuki dr hab. Joanna Wowrzeczka cały proces rekrutacyjny
sztuki plastyczne i konserwacja dzieł sztuki dr hab. Hanna Grzonka-Karwacka, prof. UŚ tylko ocena projektu planu badawczego

 

Przedstawiciel Doktorantów

mgr Pierre Van Cutzem

Sekretarz

mgr Diana Pasek, diana.pasek@us.edu.pl, 32 359 2472

Obszar nauk ścisłych i przyrodniczych oraz inżynieryjno-t(...) Obszar nauk ścisłych i przyrodniczych oraz inżynieryjno-technicznych

Przewodniczący komisji

dr hab. Marek Ruman, prof. UŚ, marek.ruman@us.edu.pl

Egzaminatorzy

Dyscyplina Egzaminator udział w postępowaniu rekrutacyjnym
nauki o Ziemi i środowisku dr hab. Marek Ruman, prof. UŚ tylko ocena projektu planu badawczego
nauki o Ziemi i środowisku dr hab. Danuta Smołka-Danielowska, prof. UŚ cały proces rekrutacyjny
nauki o Ziemi i środowisku dr hab. Beata Smieja-Król, prof. UŚ cały proces rekrutacyjny
informatyka techniczna i telekomunikacja prof. dr hab. Piotr Porwik cały proces rekrutacyjny
informatyka techniczna i telekomunikacja dr hab. Beata Zielosko, prof. UŚ cały proces rekrutacyjny
informatyka techniczna i telekomunikacja dr hab. inż. Rafał Doroz, prof. UŚ tylko ocena projektu planu badawczego
inżynieria materiałowa dr hab. Małgorzata Adamczyk-Habrajska, prof. UŚ cały proces rekrutacyjny
inżynieria materiałowa dr hab. Tomasz Goryczka, prof. UŚ cały proces rekrutacyjny
inżynieria materiałowa dr hab. Bożena Łosiewicz, prof. UŚ tylko ocena projektu planu badawczego
matematyka dr hab. Andrzej Olbryś, prof. UŚ cały proces rekrutacyjny
matematyka dr hab. Andrzej Kucharski, prof. UŚ cały proces rekrutacyjny
matematyka dr Anna Rzepka tylko ocena projektu planu badawczego
nauki biologiczne dr hab. Izabela Poprawa, prof. UŚ cały proces rekrutacyjny
nauki biologiczne dr hab. Damian Gruszka, prof. UŚ cały proces rekrutacyjny
nauki biologiczne Dr hab. Jolanta Brożek, prof. UŚ tylko ocena projektu planu badawczego
nauki chemiczne prof. dr hab. Ewa Schab-Balcerzak cały proces rekrutacyjny
nauki chemiczne Prof. dr hab. Monika Musiał prof. UŚ cały proces rekrutacyjny
nauki chemiczne prof. dr hab. Wojciech Pisarski tylko ocena projektu planu badawczego
nauki fizyczne dr hab. Michał  Mierzwa, prof. UŚ cały proces rekrutacyjny
nauki fizyczne dr hab. Elżbieta Stephan, prof. UŚ tylko ocena projektu planu badawczego
nauki fizyczne dr hab. inż. Artur Chrobak, prof. UŚ cały proces rekrutacyjny

 

Przedstawiciel doktorantów

mgr Piotr Salwa

Sekretarz

mgr Katarzyna Gołaszewska, katarzyna.golaszewska@us.edu.pl, tel. 32 359 2471

Obszar nauk społecznych Obszar nauk społecznych

Przewodnicząca

dr hab. Monika Jagielska, prof. UŚ, monika.jagielska@us.edu.pl

Egzaminatorzy

dyscyplina egzaminator udział w postępowaniu rekrutacyjnym
nauki prawne dr hab. Monika Jagielska, prof. UŚ tylko ocena projektu planu badawczego
nauki prawne dr Mateusz Żaba cały proces rekrutacyjny
nauki prawne dr hab. Joanna Nowakowska-Małusecka, prof. UŚ cały proces rekrutacyjny
nauki o komunikacji społecznej i mediach dr hab. Patrycja Szostok-Nowacka, prof. UŚ cały proces rekrutacyjny
nauki o komunikacji społecznej i mediach dr hab. Dagmara Głuszek-Szafraniec cały proces rekrutacyjny
nauki o komunikacji społecznej i mediach dr Katarzyna Brzoza-Kolorz tylko ocena projektu planu badawczego
nauki o polityce i administracji dr hab. Agnieszka Turska-Kawa, prof. UŚ tylko ocena projektu planu badawczego
nauki o polityce i administracji dr hab. Sebastian Kubas, prof. UŚ cały proces rekrutacyjny
nauki o polityce i administracji dr hab. Małgorzata Myśliwiec,
prof. UŚ
cały proces rekrutacyjny
nauki socjologiczne dr hab. Krzysztof Bierwiaczonek prof. UŚ cały proces rekrutacyjny
nauki socjologiczne dr hab. Tomasz Nawrocki, prof. UŚ cały proces rekrutacyjny
nauki socjologiczne dr hab. Zbigniew Zagała, prof. UŚ tylko ocena projektu planu badawczego
pedagogika dr Marcin Gierczyk cały proces rekrutacyjny
pedagogika dr hab. Anna Szafrańska, prof. UŚ tylko ocena projektu planu badawczego
pedagogika dr hab. Ewa Bielska, prof. UŚ cały proces rekrutacyjny
psychologia dr Łukasz Jach cały proces rekrutacyjny
psychologia dr hab. Małgorzata Górnik-Durose, prof. UŚ cały proces rekrutacyjny
psychologia dr Anna Kołodziej – Zaleska tylko ocena projektu planu badawczego
geografia społeczna dr hab. Anna Runge, prof. UŚ cały proces rekrutacyjny
geografia społeczna dr hab. Marzena Lamparska,
prof. UŚ
cały proces rekrutacyjny
geografia społeczna dr hab. Adam Hibszer tylko ocena projektu planu badawczego

Przedstawicielka doktorantów

mgr Grzegorz Zębik

Sekretarz

mgr Agnieszka Filipowska, agnieszka.filipowska@us.edu.pl, tel. 32 359 2451

return to top