Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

  • Polski
  • English
search
Szkoła Doktorska
Logo Europejskie Miasto Nauki Katowice 2024

Seminaria obszarowe doktorantów w roku akademickim 2023/2024

Szkoła Doktorska inicjuje cykl seminariów, na których doktoranci ostatniego roku prezentują swoje projekty doktorskie. Seminaria mają charakter otwarty – do udziału w nich zapraszamy całą społeczność akademicką. Szczególnie zachęcamy do uczestnictwa pracowników naukowych wydziałów, na których doktoranci realizują swoje projekty doktorskie, oraz studentów zainteresowanych kształceniem w Szkole Doktorskiej.

Obowiązek uczestnictwa w seminarium obszarowym wynika z Programu kształcenia w Szkole Doktorskiej.

Zasady realizacji seminariów określa zarządzenie dziekana SD: zarządzenie nr 10-2023 – seminarium obszarowe – prosimy doktorantów 4. roku o zapoznanie się z tymi zasadami.

Inicjatywa w organizacji seminarium jest po stronie doktorantów. Ustalone składy, tematy i harmonogram należy przesłać do Szkoły Doktorskiej.

Termin: 31 stycznia 2024 roku (osoby, które chcą zacząć swoje seminarium wcześniej, oprócz wypełnienia formularza powinny poinformować Szkołę Doktorską)

Formularz: https://formularze.us.edu.pl/form/index/4488

Harmonogram seminariów obszarowych w roku akademickim 2023/2024

return to top