Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

  • Polski
  • English
Szkoła Doktorska
Logo Europejskie Miasto Nauki Katowice 2024

Poniżej znajduje się lista osób, które zadeklarowały gotowość pracy jako promotorzy w dyscyplinie nauki o ziemi i środowisku. Promotorem doktoranta w Szkole Doktorskiej może być każdy pracownik naukowy ze stopniem doktora habilitowanego lub tytułem profesora, który jest aktywny naukowo i jego zainteresowania naukowe są zbliżone do planów naukowych doktoranta. Kompletna lista nauczycieli akademickich prowadzących badania w dyscyplinie nauki o ziemi i środowisku znajduje się na stronie internetowej Instytutu Nauk o Ziemi

.

dr hab. Ewa Łupikasza, prof. UŚ

Wydział Nauk Przyrodniczych

Dyscypliny:

nauki o ziemi i środowisku

Zainteresowania naukowe:

Klimat obszarów polarnych, zmiany klimatu, klimat miasta

Zobacz więcej:

ORCID

ResearchGate

Kontakt:

ewa.lupikasza@us.edu.pl

dr hab. Łukasz Pawlik, prof. UŚ

Wydział Nauk Przyrodniczych

Dyscypliny:

nauki o ziemi i środowisku

Zainteresowania naukowe:

geomorfologia, geozagrożenia, zmiany klimatu, biomorfodynamika stoków, ewolucja gleb, osuwiska, wietrzenie biologiczne

Zobacz więcej:

ORCID

ResearchGate

Tweeter grupy badawczej

Kontakt:

lukasz.pawlik@us.edu.pl

dr inż. Magdalena Zielińska

Wydział Nauk Przyrodniczych

Dyscypliny:

nauki o ziemi i środowisku

Zainteresowania naukowe:

inżynieria środowiska, geologia ogólna i petrografia, petrologia organiczna, sedymentologia, geologia naftowa, dojrzałość termiczna, analiza termiczna basenów sedymentacyjnych

Zobacz więcej:

ORCID

ResearchGate

Kontakt:

magdalena.zielinska@us.edu.pl

return to top