Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

  • Polski
  • English
Szkoła Doktorska

Poniżej znajduje się lista osób, które zadeklarowały gotowość pracy jako promotorzy w dyscyplinie informatyka techniczna i telekomunikacyjna . Promotorem doktoranta w Szkole Doktorskiej może być każdy pracownik naukowy ze stopniem doktora habilitowanego lub tytułem profesora, który jest aktywny naukowo i jego zainteresowania naukowe są zbliżone do planów naukowych doktoranta. Kompletna lista nauczycieli akademickich prowadzących badania w dyscyplinie informatyka techniczna i telekomunikacyjna znajduje się na stronie internetowej Instytutu Informatyki

dr hab. inż. Wojciech Froelich, prof. UŚ

Wydział Nauk Ścisłych i Technicznych

Dyscypliny:

informatyka techniczna i telekomunikacja

Zainteresowania naukowe:

sztuczna inteligencja, metody reprezentacji wiedzy, predykcja, klasyfikacja, sieci kognitywne, sieci neuronowe, eksploracja danych

Zobacz więcej:

ORCID

ResearchGate

Google

Kontakt:

wojciech.froelich@us.edu.pl

dr hab. Krzysztof Gdawiec, prof. UŚ

Wydział Nauk Ścisłych

Dyscypliny:

informatyka techniczna i telekomunikacyjna

Zainteresowania naukowe:

grafika komputerowa, fraktale, sztuka generatywna

Zobacz więcej:

ORCID

ResearchGate

Google Scholar

Kontakt:

krzysztof.gdawiec@us.edu.pl

dr hab. inż Robert Koprowski, prof. UŚ

Wydział Nauk Ścisłych

Dyscypliny:

inżynieria biomedyczna

Zainteresowania naukowe:

inżynieria biomedyczna, analiza i przetwarzanie obrazów medycznych, informatyka

Zobacz więcej:

ORCID

ResearchGate

Kontakt:

robert.koprowski@us.edu.pl

dr hab. Agnieszka Lisowska

Wydział Nauk Ścisłych i Technicznych

Dyscypliny:

informatyka techniczna i telekomunikacyjna

Zainteresowania naukowe:

przetwarzanie obrazu, video, kompresja, falki, fraktale, wielorozdzielcze metody geometryczne, compressed sensing

Zobacz więcej:

ORCID

ResearchGate

Google Scholar

Kontakt:

agnieszka.lisowska@us.edu.pl

dr hab. Agnieszka Nowak-Brzezińska, prof. UŚ

Wydział Nauk Ścisłych

Dyscypliny:

informatyka techniczna i telekomunikacyjna

Zainteresowania naukowe:

eksploracja danych, algorytmy grupowania, sztuczna inteligencja, systemy wyszukiwania informacji, systemy wspomagania decyzji

Zobacz więcej:

ORCID

ResearchGate

Google Scholar

Kontakt:

agnieszka.nowak-brzezinska@us.edu.pl

dr hab. Beata Zielosko, prof. UŚ

Wydział Nauk Ścisłych

Dyscypliny:

informatyka techniczna i telekomunikacyjna

Zainteresowania naukowe:

zbiory przybliżone, reguły decyzyjne, reguły asocjacyjne, selekcja cech

Zobacz więcej:

ORCID

Kontakt:

beata.zielosko@us.edu.pl

return to top