Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

  • Polski
  • English
Szkoła Doktorska
Logo Europejskie Miasto Nauki Katowice 2024

Poniżej znajduje się lista osób, które zadeklarowały gotowość pracy jako promotorzy w dyscyplinie nauki biologiczne. Promotorem doktoranta w Szkole Doktorskiej może być każdy pracownik naukowy ze stopniem doktora habilitowanego lub tytułem profesora, który jest aktywny naukowo i jego zainteresowania naukowe są zbliżone do planów naukowych doktoranta. Kompletna lista nauczycieli akademickich prowadzących badania w dyscyplinie pedagogika znajduje się na stronie internetowej Instytutu Biologii, Biotechnologii i Ochrony Środowiska.

dr hab. Jolanta Brożek, prof. UŚ

Wydział Nauk Przyrodniczych

Dyscypliny:

nauki biologiczne

Zainteresowania naukowe:

Hemiptera: ewolucja, bioróżnorodność morfologiczna, filogeneza

Zobacz więcej:

ORCID

ResearchGate

Kontakt:

jolanta.brozek@us.edu.pl

dr hab. Dominik Chłond, prof. UŚ

Wydział Nauk Przyrodniczych

Dyscypliny:

nauki biologiczne

Zainteresowania naukowe:

taksonomia, FIlogeneza, Heteroptera, Reduviidae, Afryka, Madagaskar

Zobacz więcej:

ORCID

ResearchGate

Kontakt:

dominik.chlond@us.edu.pl

dr hab. Damian Gruszka, prof. UŚ

Wydział Nauk Przyrodniczych

Dyscypliny:

nauki biologiczne

Zainteresowania naukowe:

genetyka roślin, jęczmień (Hordeum vulgare), mutanty półkarłowe zbóż, hormony roślinne, brasinosteroidy, reakcja roślin na stresy środowiskowe, susza

Zobacz więcej:

ORCID

ResearchGate

Google Scholar

Kontakt:

damian.gruszka@us.edu.pl

dr hab. Urszula Guzik, prof. UŚ

Wydział Nauk Przyrodniczych

Dyscypliny:

nauki biologiczne

Zainteresowania naukowe:

biodegradacja ksenobiotyków, immobilizacja, enzymologia, bakterie

Zobacz więcej:

ORCID

ResearchGate

Kontakt:

urszula.guzik@us.edu.pl

prof. dr hab. Robert Hasterok

Wydział Nauk Przyrodniczych

Dyscypliny:

nauki biologiczne

Zainteresowania naukowe:

cytogenetyka molekularna roślin; wykorzystanie systemu modelowego Brachypodium do analizy struktury, ewolucji i stabilności roślinnego genomu jądrowego na poziomie cytomolekularnym

Zobacz więcej:

ORCID

ResearchGate

Facebook

Kontakt:

robert.hasterok@us.edu.pl

prof. dr hab. Dorota Kwiatkowska

Wydział Nauk Przyrodniczych

Dyscypliny:

nauki biologiczne

Zainteresowania naukowe:

biologia rozwoju roślin, morfogeneza roślin, biomechanika roślin, merystem apikalny, wzrost, ściana komórkowa

Zobacz więcej:

ORCID

ResearchGate

Kontakt:

dorota.kwiatkowska@us.edu.pl

dr hab. Anna Mrozek-Wilczkiewicz, prof. UŚ

Wydział Nauk Ścisłych i Technicznych

Dyscypliny:

nauki biologiczne                                                                                  nauki chemiczne                                                                                    nauki fizyczne

 

Zainteresowania naukowe:

potencjalne leki, aktywność antynowotworowa, chelatory metali, glejak, farmacja

Zobacz więcej:

ORCID

ResearchGate

Google Scholar

Kontakt:

anna.mrozek-wilczkiewicz@us.edu.pl

dr hab. Izabela Poprawa

Wydział Nauk Przyrodniczych

Dyscypliny:

nauki biologiczne

Zainteresowania naukowe:

strategie rozrodcze, gametogeneza (oogeneza,spermatogeneza), niesporczaki (Tardigrada), stawonogi, kryptobioza, encystacja, stres środowiskowy, ultrastruktura

Zobacz więcej:

ORCID

ResearchGate

Kontakt:

izabela.poprawa@us.edu.pl

prof. dr hab. Magdalena Rost-Roszkowska

Wydział Nauk Przyrodniczych

Dyscypliny:

nauki biologiczne

Zainteresowania naukowe:

śmierć komórkowa, apoptoza, autofagia, nekroza, nabłonki układów pokarmowych, układ pokarmowy, komórki regeneracyjne, proliferacja komórek, ultrastruktura, metale ciężkie, mikroskopia elektronowa, mikroskopia konfokalna, cytometria przepływowa

Zobacz więcej:

ORCID

ResearchGate

Kontakt:

magdalena.rost-roszkowska@us.edu.pl

dr hab. Joanna Szymanowska-Pułka, prof. UŚ

Wydział Nauk Przyrodniczych

Dyscypliny:

nauki biologiczne

Zainteresowania naukowe:

morfogeneza roślin, własności mechaniczne tkanek roślinnych, modelowanie wzrostu roślin

Zobacz więcej:

ORCID

ResearchGate

Kontakt:

joanna.szymanowska-pulka@us.edu.pl

prof. dr hab. Piotr Świątek

Wydział Nauk Przyrodniczych

Dyscypliny:

nauki biologiczne

Zainteresowania naukowe:

zwierzeta bezkregowe, pierścienice, owady, układy rozrodcze, gametogeneza, histologia, ultrastruktura

Zobacz więcej:

ORCID

ResearchGate

Google Scholar

Kontakt:

piotr.swiatek@us.edu.pl

prof. dr hab. Piotr Węgierek

Wydział Nauk Przyrodniczych

Dyscypliny:

nauki biologiczne

Zainteresowania naukowe:

fossil insects, Hemiptera, Sternorrhyncha, aphids, amber, comparative morphology

Zobacz więcej:

ORCID

ResearchGate

Google Scholar

Kontakt:

piotr.wegierek@us.edu.pl

prof. dr hab. Karina Wieczorek

Wydział Nauk Przyrodniczych

Dyscypliny:

nauki biologiczne

Zainteresowania naukowe:

gatunki obce i inwazyjne; bioróżnorodność, biologia i taksonomia mszyc;

Zobacz więcej:

ORCID

ResearchGate

Kontakt:

karina.wieczorek@us.edu.pl

return to top