Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

  • Polski
  • English
Szkoła Doktorska
Logo Europejskie Miasto Nauki Katowice 2024

Poniżej znajduje się lista osób, które zadeklarowały gotowość pracy jako promotorzy w dyscyplinie nauki chemiczne. Promotorem doktoranta w Szkole Doktorskiej może być każdy pracownik naukowy ze stopniem doktora habilitowanego lub tytułem profesora, który jest aktywny naukowo i jego zainteresowania naukowe są zbliżone do planów naukowych doktoranta. Kompletna lista nauczycieli akademickich prowadzących badania w dyscyplinie nauki chemiczne znajduje się na stronie internetowej Instytutu Chemii.

dr hab. inż. Karolina Adrjanowicz, prof. UŚ

Wydział Nauk Ścisłych i Technicznych

Dyscypliny:

nauki chemiczne
nauki fizyczne
inżynieria materiałowa

Zainteresowania naukowe:

przejście szkliste, spektroskopia dielektryczna, nanoograniczenia, cienkie filmy, efekty powierzchniowe, wysokie pola, krystalizacja, dynamika molekularna
dynamika relaksacyjna i zachowania krystalizacyjne substancji formujących stan szklisty w warunkach podwyższonego ciśnienia, ograniczeń geometrii do skali nano oraz wysokiego pola elektrycznego, zrozumienie czynników odpowiedzialnych za fizyczną i chemiczną niestabilność materiałów amorficznych, opracowanie strategii umożliwiających jej poprawę

Zobacz więcej:

ORCID

Google Scholar

Kontakt:

karolina.adrjanowicz@us.edu.pl

dr hab. Mirosław Chorążewski, prof. UŚ

Wydział Nauk Ścisłych i Technicznych

Dyscypliny:

nauki chemiczne

Zainteresowania naukowe:

termodynamika płynów oraz roztworów ciekłych, eksperymentalne techniki wysokociśnieniowe, techniki pomiaru prędkości propagacji fali utradźwiękowej w cieczach, kalorymetria, tranzycjometria, równania stanu, metody i materiały do magazynowania energii cieplnej, sprężyny molekularne, równowagi fazowe

Zobacz więcej:

ORCID

ResearchGate

Google Scholar

własna strona internetowa

Kontakt:

miroslaw.chorazewski@us.edu.pl

prof. dr hab. Michał Daszykowski

Wydział Nauk Ścisłych i Technicznych

Dyscypliny:

nauki chemiczne

Zainteresowania naukowe:

chemia analityczna, chemometria, obrazowanie hiperspektralne, chemiczne odciski palca, badanie autentyczności, chromatografia

Zobacz więcej:

ORCID

ResearchGate

Google Scholar

Kudos

własna strona internetowa

Kontakt:

michal.daszykowski@us.edu.pl

prof. dr hab. Barbara Machura

Wydział Nauk Ścisłych i Technicznych

Dyscypliny:

nauki chemiczne

Zainteresowania naukowe:

chemia koordynacyjna, krystalochemia, spektroskopia elektronowa (absorpcyjna i emisyjna)

Zobacz więcej:

ORCID

Kontakt:

barbara.machura@us.edu.pl

dr hab. Anna Mrozek-Wilczkiewicz, prof. UŚ

Wydział Nauk Ścisłych i Technicznych

Dyscypliny:

nauki biologiczne
nauki chemiczne
nauki fizyczne

Zainteresowania naukowe:

potencjalne leki, aktywność antynowotworowa, chelatory metali, glejak, farmacja

Zobacz więcej:

ORCID

ResearchGate

Google Scholar

Kontakt:

anna.mrozek-wilczkiewicz@us.edu.pl

dr hab. inż. Jacek Nycz, prof. UŚ

Wydział Nauk Ścisłych i Technicznych

Dyscypliny:

nauki chemiczne

Zainteresowania naukowe:

syntetyczna chemia organiczna; chemia fosforu; chemia heterocykli; synteza organometaliczna; spektroskopia NMR

Zobacz więcej:

ORCID

ResearchGate

Kontakt:

jacek.nycz@us.edu.pl

return to top