Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

  • Polski
  • English
Szkoła Doktorska
Logo Europejskie Miasto Nauki Katowice 2024

Poniżej znajduje się lista osób, które zadeklarowały gotowość pracy jako promotorzy w dyscyplinie fizyki. Promotorem doktoranta w Szkole Doktorskiej może być każdy pracownik naukowy ze stopniem doktora habilitowanego lub tytułem profesora, który jest aktywny naukowo i jego zainteresowania naukowe są zbliżone do planów naukowych doktoranta. Kompletna lista nauczycieli akademickich prowadzących badania w dyscyplinie fizyki znajduje się na stronie internetowej Instytutu Fizyki

.

dr inż. hab. Karolina Adrjanowicz, prof. UŚ

Wydział Nauk Ścisłych i Technicznych

Dyscypliny:

nauki chemiczne
nauki fizyczne
inżynieria materiałowa

Zainteresowania naukowe:

glass transition, dielectric spectroscopy, nanoconfinement, thin films, surface effects, high-field, crystallization, molecular dynamics

relaxation dynamics and crystallization behavior of glass-forming systems under high pressure, geometrical nanoconfinement and high electric fields, understanding factors responsible for physical and chemical instability of amorphous materials, developing strategies allowing to control it

Zobacz więcej:

ORCID

Google Scholar

Kontakt:

karolina.adrjanowicz@us.edu.pl

dr hab. Anna Bajorek, prof. UŚ

Wydział Nauk Ścisłych i Technicznych

Dyscypliny:

nauki fizyczne

Zainteresowania naukowe:

nanofizyka, nanocząstki magnetyczne, nanokompozyty, związki międzymetaliczne, efekt magetokaloryczny, superparamagnetyzm, koralacja struktury elektronowej i właściwości magnetycznych, spektroskopia fotoelektronów,

Zobacz więcej:

ORCID

ResearchGate

Kontakt:

anna.bajorek@us.edu.pl

dr hab. Ilona Bednarek, prof. UŚ

Wydział Nauk Ścisłych i Technicznych

Dyscypliny:

nauki fizyczne

Zainteresowania naukowe:

materia jądrowa, gwiazdy neutronowe, równania stanu gwiazd neutronowych

Zobacz więcej:

ORCID

ResearchGate

Kontakt:

ilona.bednarek@us.edu.pl

prof. dr hab. Janusz Gluza

Wydział Nauk Ścisłych

Dyscypliny:

nauki fizyczne

Zainteresowania naukowe:

fizyka neutrin, modelele niestandardowe oddziaływań elementarnych, fizyka niskich energii, precyzyjne obliczenia, akceleratory wysokich energii

Zobacz więcej:

ORCID

ResearchGate

Inspirehep

Kontakt:

janusz.gluza@us.edu.pl

dr hab. Jerzy Goraus, prof. UŚ

Wydział Nauk Ścisłych

Dyscypliny:

nauki fizyczne

Zainteresowania naukowe:

fizyka ciała stałego, inżynieria materiałowa, struktura elektronowa, modelowanie materiałów na postawie teorii funkcjonalu gęstości, fizyka niskich temperatur, materiały termoelektryczne, materiały magnetokaloryczne, niekonwencjonalne pólprzewodniki

Zobacz więcej:

ORCID

ResearchGate

Kontakt:

jerzy.goraus@us.edu.pl

prof. dr hab. Jan Kisiel

Wydział Nauk Ścisłych i Technicznych

Dyscypliny:

nauki fizyczne

Zainteresowania naukowe:

fizyka neutrin, podziemne laboratoria fizyki, promieniotwórczość naturalna

Zobacz więcej:

ORCID

Kontakt:

jan.kisiel@us.edu.pl

dr hab. inż. Michał Mierzwa, prof. UŚ

Wydział Nauk Ścisłych i Technicznych

Dyscypliny:

nauki fizyczne

Zainteresowania naukowe:

fizyka medyczna, inżynieria biomedyczna, zastosowanie CAD 3D w medycynie

Zobacz więcej:

ORCID

ResearchGate

Google Scholar

Kontakt:

michal.mierzwa@us.edu.pl

prof. dr hab. Jan Sładkowski

Wydział Nauk Ścisłych i Technicznych

Dyscypliny:

nauki fizyczne

Zainteresowania naukowe:

odziaływania fundamentalne, teoria pola, fizyka teoretyczna, teoria gier, ekonofizyka

Zobacz więcej:

ORCID

ResearchGate

Kontakt:

jan.sladkowski@us.edu.pl

dr hab. Elżbieta Stephan, prof. UŚ

Wydział Nauk Ścisłych i Technicznych

Dyscypliny:

nauki fizyczne

Zainteresowania naukowe:

eksperymentalna fizyka jądrowa, badanie oddziaływań jądrowych, układy kilku nukleonów

Zobacz więcej:

ORCID

Kontakt:

elzbieta.stephan@us.edu.pl

return to top