Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

  • Polski
  • English
Szkoła Doktorska

Poniżej znajduje się lista osób, które zadeklarowały gotowość pracy jako promotorzy w dyscyplinie nauki o kulturze i religii. Promotorem doktoranta w Szkole Doktorskiej może być każdy pracownik naukowy ze stopniem doktora habilitowanego lub tytułem profesora, który jest aktywny naukowo i jego zainteresowania naukowe są zbliżone do planów naukowych doktoranta. Kompletna lista nauczycieli akademickich prowadzących badania w dyscyplinie nauki o kulturze i religii znajduje się na stronie internetowej Instytutu Nauk o Kulturze .

dr hab. Ilona Copik, prof. UŚ

Wydział Humanistyczny

Dyscypliny:

nauki o kulturze i religii

Zainteresowania naukowe:

antropologia filmu i mediów, kino polskie, geografia kulturowa, Śląsk, edukacja medialna

Zobacz więcej:

ORCID

ResearchGate

Silesianacademia

Kontakt:

ilona.copik@us.edu.pl

dr hab. Beata Gontarz, prof. UŚ

Wydział Humanistyczny

Dyscypliny:

nauki o kulturze i religii

Zainteresowania naukowe:

dyskurs historyczny w kulturze współczesnej, korespondencja literatury i sztuk wizualnych, modele dyskursu dokumentu osobistego, problematyka aksjologiczna we wspólczesnej kulturze

Zobacz więcej:

ORCID

Kontakt:

beata.gontarz@us.edu.pl

dr hab. Barbara Kita, prof.UŚ

Wydział Humanistyczny

Dyscypliny:

nauki o kulturze i religii

Zainteresowania naukowe:

teoria filmu, estetyka obrazu, miasto, pejzaż, kino francuskie

Zobacz więcej:

ORCID

ResearchGate

Kontakt:

barbara.kita@us.edu.pl

dr hab. Maciej Kurcz, prof. UŚ

Wydział Humanistyczny

Dyscypliny:

historia
nauki o kulturze i religii

Zainteresowania naukowe:

etnografia, antropologia kulturowa, studia afrykańskie, studia bliskowschodnie, Sudan, Sudan Południowy, Kurdowie, granice i pogranicza

Zobacz więcej:

ORCID

ResearchGate

Kontakt:

maciej.kurcz@us.edu.pl

dr hab. Sławomir Masłoń, prof. UŚ

Wydział Humanistyczny

Dyscypliny:

literaturoznawstwo

nauki o kulturze i religii

Zainteresowania naukowe:

anglojęzyczna literatura XX wieku, teoria literatury, teoria kultury, psychoanaliza, film, myśl radykalna

Zobacz więcej:

ORCID

Kontakt:

slawomir.maslon@us.edu.pl

dr hab. Agnieszka Pieńczak, prof. UŚ

Wydział Humanistyczny

Dyscypliny:

nauki o kulturze i religii

Zainteresowania naukowe:

etnologia, dziedzictwo kulturowe, obrzędowość narodzinowa i weselna, wierzenia ludowe, Polski Atlas Etnograficzny, metoda etnogeograficzna, mapowanie zjawisk kulturowych

Zobacz więcej:

ORCID

ResearchGate

Kontakt:

agnieszka.pienczak@us.edu.pl

dr hab. Dorota Sieroń, prof. UŚ

Wydział Humanistyczny

Dyscypliny:

nauki o kulturze i religii

pedagogika

Zainteresowania naukowe:

literatura dokumentu osobistego, metoda biograficzna, relacyjność w kulturze, edukacja kulturalna, dziedzictwo kulturowe

Zobacz więcej:

ORCID

Kontakt:

dorota.sieron@us.edu.pl

dr hab. Monika Wiszniowska, prof. UŚ

Wydział Humanistyczny

Dyscypliny:

nauki o kulturze i religii

Zainteresowania naukowe:

reportaż, literatura faktu

Zobacz więcej:

ORCID

ResearchGate

Kontakt:

monika.wiszniowska@us.edu.pl

prof. dr hab. Piotr Zawojski

Wydział Humanistyczny

Dyscypliny:

nauki o kulturze i religii

Zainteresowania naukowe:

fotografia, film i kino, nowe media, sztuka nowych mediów, cyberkultura, technokultura

Zobacz więcej:

ORCID

ResearchGate

Silesianacademia

Kontakt:

piotr.zawojski@us.edu.pl

return to top