Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

  • Polski
  • English
Szkoła Doktorska
Logo Europejskie Miasto Nauki Katowice 2024

Poniżej znajduje się lista osób, które zadeklarowały gotowość pracy jako promotorzy w dyscyplinie teologia. Promotorem doktoranta w Szkole Doktorskiej może być każdy pracownik naukowy ze stopniem doktora habilitowanego lub tytułem profesora, który jest aktywny naukowo i jego zainteresowania naukowe są zbliżone do planów naukowych doktoranta. Kompletna lista nauczycieli akademickich prowadzących badania w dyscyplinie teologii znajduje się na stronie internetowej Instytutu Teologii.

prof. dr hab. Ireneusz Celary

Wydział Teologiczny

Dyscypliny:

nauki teologiczne

Zainteresowania naukowe:

teologia pastoralna, duszpasterstwo migrantów, duszpasterstwo rodzin, duszpasterstwo liturgiczne, nowa ewangelizacja, teologia mediów

Zobacz więcej:

ORCID

Kontakt:

ireneusz.celary@us.edu.pl

dr hab. Anna Maliszewska, prof. UŚ

Wydział Teologiczny

Dyscypliny:

nauki teologiczne

Zainteresowania naukowe:

teologia feministyczna, teologia niepełnosprawności

Zobacz więcej:

ORCID

ResearchGate

Silesianacademia

Kontakt:

anna.maliszewska@us.edu.pl

dr hab. Leszek Szewczyk, prof. UŚ

Wydział Teologiczny

Dyscypliny:

nauki teologiczne

Zainteresowania naukowe:

teologia homiletyczna, kaznodziejstwo, retoryka

Zobacz więcej:

ORCID

ResearchGate

Kontakt:

leszek.szewczyk@us.edu.pl

return to top