Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

Wydział Humanistyczny

Prof. Dariusz Rott członkiem Rady Naukowej Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji

05.05.2020 - 11:00 aktualizacja 05.05.2020 - 11:00
Redakcja: an
Prof. dr hab. Dariusz Rott z Wydziału Humanistycznego UŚ został powołany Uchwałą Zarządu Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji Narodowej Agencji Programu Erasmus+ z 17 kwietnia 2020 r. do Rady Naukowej Wydawnictwa FRSE. Do udziału w Radzie zaproszono wybitnych polskich naukowców – specjalistów w obszarach obejmujących różnorodne aspekty edukacji. Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji prowadzi szeroką działalność wydawniczą. Co roku powstaje kilkadziesiąt nowych publikacji opatrzonych logotypem FRSE. Ich celem jest przede wszystkim informowanie o możliwościach, jakie daje program Erasmus+, oraz inspirowanie do działania obecnych i potencjalnych beneficjentów, a także wszystkie osoby zainteresowane szeroko pojętą edukacją. 17 kwietnia 2020 r. Fundacja ogłosiła pierwszy konkurs na najlepsze monografie poświęcone edukacji.

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie: www.frse.org.pl/wydawnictwo/

img
return to top