Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

  • Polski
  • English
Wydział Humanistyczny

Centrum Badań Krytycznych nad Technologiami

Centrum Badań Krytycznych nad Technologiami (Centre For Critical Technology Studies – CCTS) prowadzi badania nad technologiami w perspektywie humanistycznej. Celem działania Centrum jest inicjowanie oraz podtrzymywanie dialogu pomiędzy nauką, kulturą i sztuką w obrębie technosfery, a także łączenie inicjatyw lokalnych z globalną myślą naukową w ramach współpracy z otoczeniem.

Współpraca: dr hab. Michał Krzykawski, prof. UŚ (dyrektor)
michal.krzykawski@us.edu.pl

Centrum Badań Nordystycznych i Staroangielskich

Naukowcy zrzeszeni w Centrum Badań Nordystycznych i Staroangielskich zajmują się historią i kulturą średniowiecznej Skandynawii oraz Anglii. W dobie średniowiecza oba te obszary łączyły silne więzi polityczne, gospodarcze, kulturowe i językowe. Badania nad dziejami Skandynawii i Anglii stanowią ważny wkład w lepsze poznanie europejskich wieków średnich.

Centrum Badań Nordystycznych i Staroangielskich jest pierwszą tego typu jednostką w Polsce, działającą nie tylko na geograficznym przecięciu badanych obszarów, lecz również na styku historii i literaturoznawstwa.

Współpraca: dr hab. Jakub Morawiec, prof. UŚ (dyrektor)
jakub.morawiec@us.edu.pl

Interdyscyplinarne Centrum Badań nad Edukacją Humanistyczną

Idea, jaka kryje się za powstaniem Interdyscyplinarnego Centrum Badań nad Edukacją Humanistyczną, to prowadzenie badań naukowych i tworzenie nowych form opisu świata oraz poszukiwanie praw i prawidłowości nim rządzących.

Głównym celem realizowanym przez Centrum jest integrowanie prac badawczych specjalistów dydaktyk humanistycznych i glottodydaktyków w zakresie współczesnych metodologii służących harmonijnemu, spójnemu i nowoczesnemu kształceniu nauczycieli poszczególnych przedmiotów.

Centrum jest otwarte na współpracę z otoczeniem instytucjonalnym Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, w tym z instytucjami edukacyjno-oświatowymi i kulturalnymi oraz z krajowymi i europejskimi organizacjami akademickimi.

Współpraca: prof. dr hab. Bernadeta Niesporek-Szamburska (dyrektor)
bernadeta.niesporek-szamburska@us.edu.pl

return to top