Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

Wydział Humanistyczny

Informacje dot. sesji egzaminacyjnej i obron dyplomowych

25.05.2020 - 14:07 aktualizacja 08.06.2020 - 14:42
Redakcja: an

Szanowni Państwo,

bardzo Państwu dziękuję za zaangażowanie i wysiłek, które włożyli Państwo w  zdalne kształcenie. Dobiegający końca semestr był dla nas wszystkich wyzwaniem, dokonaliśmy wspólnie tego, co na początku marca wydawało nam się niemożliwe.  Przed nami jeszcze jedno ważne przedsięwzięcie, a mianowicie przeprowadzenie  sesji letniej (egzaminów i zaliczeń semestralnych).

Zgodnie z zaleceniami Władz Rektorskich zalecam Państwu zaplanowanie wszystkich egzaminów w formule zdalnej. W razie konieczności merytorycznej istnieje możliwość wnioskowania do mnie o zgodę na przeprowadzenie egzaminów kontaktowych, zgodę jednak na będę wydawał w sytuacjach absolutnie wyjątkowych tylko pod warunkiem wyrażenia chęci udziału w egzaminie w formie kontaktowej wszystkich jego potencjalnych uczestników. Nie powinniśmy nikogo w obecnej sytuacji przekonywać do egzaminów kontaktowych bez jego absolutnej akceptacji.

Rozumiem obawy wielu z nas dotyczące możliwości wystąpienia nierówności w dostępie do technologii niezbędnych do zdawania egzaminów  w formule zdalnej. Rozpoczęliśmy przygotowania stanowisk komputerowych dostępnych we wszystkich lokalizacjach naszego Wydziału. Stanowiska te będą spełniały wymagania sanitarne nakładane na nas przez Władze, a studenci i nauczyciele chcący skorzystać ze stanowiska komputerowego na Wydziale Humanistycznym winni zawnioskować  o to do dyrektora konkretnego kierunku.

Przed nami również czas obron dyplomowych, to bardzo ważny czas dla wspólnoty uczącej się. Przesyłam Państwu procedury organizacji obron dyplomowych w tym trudnym roku akademickim 2019/2020.  Zakładamy, że  dla odpowiedniego przebiegu egzaminów dyplomowych niezbędna jest obecność przewodniczącego komisji w murach uczelni. Postali interesariusze tego ważnego spotkania mogą i powinni pozostawać w kontakcie online. Istnieje możliwość zorganizowania egzaminów dyplomowych  w postaci kontaktowej na wniosek studenta (stosowne dokumenty stanowią załącznik do mojego listu), będą one jednak orgaznizowane w sytuacjach wyjątkowych za zgodą wszystkich uczestników egzaminu dyplomowego.

Życzę Państwu spokojnej i owocnej sesji i zapewniam, że zarówno ja, jak i cały dydaktyczny zespół dziekański będziemy Państwa wspierać. W razie wątpliwości zwracajcie się do dyrektorów kierunków, pełnomocników dydaktycznych lub bezpośrednio do mnie.

Z wyrazami szacunku

prof. dr hab. Krzysztof Jarosz
dziekan Wydziału Humanistycznego

return to top