Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

  • Polski
  • English
Wydział Humanistyczny

In memoriam: prof. dr hab. Norbert Honsza (1933-2020)

20.07.2020 - 10:36 aktualizacja 20.07.2020 - 10:36
Redakcja: an

W dniu 16 lipca 2020 roku zmarł wybitny polski germanista, historyk literatury i kultury, krytyk literacki, autor 35 książek, w tym o G. Grassie, H. Böllu, G. Hauptmannie, T. Mannie, i kilkuset publikacji Norbert Honsza. Był badaczem dociekliwym i wszechstronnym, zaangażowanym w sprawy polsko-niemieckiego dialogu, zasłużonym w kształceniu kadry naukowej germanistów, w promowaniu doktorów, doktorów habilitowanych i profesorów. Związawszy swoje życie zawodowe z Instytutem Filologii Germańskiej Uniwersytetu Wrocławskiego wspierał swoim autorytetem i doświadczeniem organizacyjnym  ideę założenia Zakładu Filologii Niemieckiej na Uniwersytecie Śląskim. W latach 1978-1979 prowadził zajęcia ze studentami śląskiej germanistyki, a w latach 1982-1984, po śmierci dr. hab. Karola Musioła, przejął obowiązki kierownika zakładu i rozwinął sieć kontaktów naukowych z uczelniami i instytucjami kulturalno-oświatowymi w Niemczech. Na łamach redagowanego przez ponad 20 lat kwartalnika „Zbliżenia Polska-Niemcy. Annäherungen Polen-Deutschland”, cieszącego się wysoką poczytnością w kraju i za granicą, upowszechniał wiedzę o literaturze, historii i kulturze krajów niemieckojęzycznych, pozyskując pióra wybitnych uczonych i pisarzy z Polski i Niemiec, przedstawicieli kilku generacji i autorów o różnych postawach światopoglądowych. Kochał życie, był człowiekiem  pełnym energii i lubił  naukowe wyzwania.

Prof. dr hab. Norbert Honsza uhonorowany został wieloma prestiżowymi nagrodami, w tym Nagrodą Kulturalną Śląska Kraju Dolnej Saksonii, którą odbierał wspólnie z polską pisarką od roku noblistką Olgą Tokarczuk w Getyndze w 2003 roku.

Pozostaje żal, że już nie ma Go wśród nas i że wraz z jego odejściem dobiega końca ważna dla długiego i trudnego procesu zbliżenia Polaków i Niemców  naukowa i popularyzatorska działalność germanistów jego pokolenia.

G.B.SZ.

return to top