Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

  • Polski
  • English
search
Wydział Humanistyczny
Logo Europejskie Miasto Nauki Katowice 2024

Wakacyjny polsko-ukraiński CAMP dla dzieci i młodzieży – fotorelacja

19.08.2022 - 11:40 aktualizacja 29.08.2022 - 15:51
Redakcja: am

16 sierpnia 2022 roku na Wydziale Humanistycznym Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach rozpoczął się wakacyjny polsko-ukraiński CAMP dla młodzieży, którego celem jest stworzenie możliwości do nawiązania kontaktu pomiędzy uczestnikami z dwóch sąsiadujących krajów.

CAMP ma formę półkolonii, która odbywa się przez 5 dni w tygodniu w godzinach porannych. Każdy dzień zorganizowany jest wokół innego zagadnienia tematycznego: dzień sportu i integracji (dzieci uczestniczyły w zawodach sportowych, grze terenowej, poznawały znanych sportowców z obu państw i ich najważniejsze osiągnięcia sportowe), dzień sztuk plastycznych (uczestnicy poznawali techniki malarskie i najwybitniejsze dzieła sztuki, malowali obrazy farbami, tworzyli rzeźby z plasteliny oraz mieli możliwość rysowania kredą przed budynkiem Wydziału), dzień filmu i teatru (młodzież poznawała teatr jako miejsce kultury, tworzyła spektakl przy użyciu własnoręcznie zrobionych kukiełek, wzięła udział w treningu aktorskim i zobaczyła sposób, w jaki powstają animacje, a na koniec obejrzała bajki w sali kinowej), dzień podróży (dzieci z wychowawczyniami wyruszyły na wycieczkę do CINIB-y, poznawały teren i charakterystykę poszczególnych regionów Polski i Ukrainy poprzez spotkanie z plakatami, prezentowały też swoje miejsce zamieszkania przy mapie danego kraju), dzień literatury i języka (młodzież uczestniczyła w warsztatach eko-literackich, dowiadywała się jak za pomocą literatury można dbać o dobro planety, a także poznawała ciekawostki językowe dotyczące obu języków). W trakcie dnia przewidziana była też przerwa na poczęstunek, swobodne zabawy i rozmowy.

Pierwszy turnus (dzieci w wieku 9-10 lat) zakończy się 20 sierpnia 2022 r. Od następnego tygodnia ruszy druga grupa przeznaczona dla starszych chętnych (młodzież 11-13 lat).

The summer Polish-Ukrainian CAMP for young people, which aims to create opportunities for establishing contact and communication between participants from two neighbouring countries, began on 16 August 2022 at the Faculty of Humanities of the University of Silesia in Katowice.

CAMP is a playscheme held five days a week during morning hours. Each day is organised around a different theme: sports and integration day (the children participated in sports competitions, a field game, learned about famous athletes from both countries and their most important sporting achievements), art day (the participants learned about painting techniques and the most outstanding works of art, painted pictures, created plasticine sculptures and had the opportunity to draw with chalk in front of the Faculty building), film and theatre day (the young people learned about the theatre as a place of culture, created a play using handmade puppets, took part in acting training and saw how animations are made, and watched cartoons in the cinema hall), travel day (children and their teachers went on a trip to the CINiBA, learned about the terrain and the characteristics of the various regions of Poland and Ukraine by displaying posters, and presented their place of residence using a map of their country), literature and language day (young people took part in an eco-literature workshop, found out how literature can help protect the planet, and learned interesting linguistic facts about both languages). During the day, there was a dedicated break to enjoy refreshments, play freely, and talk.

CAMP I (for children aged 9-10) concluded on 20 August 2022. CAMP II (for young people aged 11-13) started the subsequent week.

 

POLSKO-UKRAIŃSKI CAMP - rysunek trójki uśmiechniętych dzieci, nad nimi latawiec oraz logotyp Uniwersytetu Śląskiego oraz Uniwersytetu Humanistów

return to top