Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

  • Polski
  • English
Wydział Humanistyczny

Zaproszenie na Międzynarodowy Kongres Jakości Kształcenia

09.11.2022 - 10:39 aktualizacja 09.11.2022 - 10:39
Redakcja: mn

Szanowni Państwo,

w przyszłym tygodniu odbędzie się organizowany przez 7 katowickich uczelni Międzynarodowy Kongres Jakości Kształcenia (szczegółowy program znajduje się na stronie: www.iceq.pl ). W tym roku Uniwersytet Śląski jest liderem tego wydarzenia zorientowanego na wsparcie dydaktyki akademickiej. Zachęcamy Państwa do wzięcia udziału w wybranych, proponowanych w trakcie tych trzech dni aktywnościach. W trakcie wydarzenia zaplanowano zarówno warsztaty, panele dyskusyjne, jak i wystawy, koncert, czy sesje posterowe.

Każdy z trzech dni kongresu ma swoja specyfikę. Pierwszego dnia (czyli 16 listopada) organizatorzy stawiają na doskonalenie kompetencji dydaktycznych i poznanie charakteru kształcenia właściwego dla  różnych uczelni Konsorcjum Akademickie Katowice – Miasto Nauki. Są to więc aktywności istotne dla wszystkich członków naszej społeczności, dlatego też w tym dniu ogłoszono godziny rektorskie, aby nauczyciele akademiccy mogli uczestniczyć w interesujących ich wydarzeniach.

Aktywności organizowane drugiego dnia kierowane są przede wszystkim do osób organizujących kształcenie na naszym Uniwersytecie oraz zajmujących się doskonaleniem i monitorowaniem jakości kształcenia.

Trzeciego dnia Uniwersytet Śląski gościć będzie przedstawicieli kilkudziesięciu uczelni europejskich, z którymi realizowane są różnego rodzaju projekty, zwłaszcza o charakterze edukacyjnym. Będzie to czas wymiany myśli, zacieśniania współpracy, inicjowania nowych projektów. Tego dnia szczególnie namawiamy do udziału w wydarzeniach nauczycieli akademickich żywo zainteresowanych kwestiami umiędzynarodowienia.

 

Łączymy wyrazy szacunku

Zespół Dziekański WH

logo Międzynarodowego Kongresu Jakości Kształcenia

return to top