Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

  • Polski
  • English
Wydział Humanistyczny

Zgłoszenie polonistycznych prac magisterskich do Konkursu im. Profesora Czesława Zgorzelskiego

20.03.2023 - 14:14 aktualizacja 20.03.2023 - 14:14
Redakcja: mn

Polonistyczne prace magisterskie obronione w 2022 roku – mgr Aleksandry Ryś oraz mgr. Kamila Mokrzyńskiego – zostały zgłoszone do tegorocznej XXII edycji Konkursu im. Profesora Czesława Zgorzelskiego. Konkurs ma charakter ogólnopolski i służy wyróżnieniu autorów i autorek najlepszych prac magisterskich reprezentujących dwie dyscypliny – literaturoznawstwo i językoznawstwo. Organizatorem konkursu jest Konferencja Polonistyk Uniwersyteckich zrzeszająca 21 krajowych jednostek prowadzących studia polonistyczne.

Komisja w dyscyplinie literaturoznawstwo w składzie: prof. dr hab. Danuta Opacka-Walasek, dr hab. Monika Ładoń, prof. UŚ oraz dr hab. Maciej Tramer, prof. UŚ, postanowiła rekomendować do konkursu pracę mgr. Kamila Mokrzyńskiego pt. Wizerunek nauki na przykładzie powieści Stanisława Lema „Solaris”, napisaną pod kierunkiem dr. hab. Mariusza Jochemczyka, prof. UŚ. W uzasadnieniu decyzji komisja doceniła „ogromną dojrzałość, erudycję oraz kompetencje metodologiczne, które autor rozprawy znakomicie wykorzystał do nowatorskiego odczytania jednej z najpopularniejszych i – zdawałoby się – najlepiej znanych powieści Lema”.

Natomiast komisja w dyscyplinie językoznawstwo w składzie: prof. dr hab. Aleksandra Janowska, dr hab. Katarzyna Wyrwas, prof. UŚ, oraz dr hab. Jarosław Pacuła, prof. UŚ, podjęła decyzję o rekomendacji do konkursu pracy mgr Aleksandry Ryś pt. Frazeologia jako źródło badań nad wybranymi wyznacznikami potoczności (na materiale Korpusu dawnych polskich tekstów dramatycznych (1772–1939)) napisaną po opieką naukową dr hab. Barbary Mitrengi, prof. UŚ. Komisja podkreśliła oryginalność i wysoki poziom naukowy rozprawy, zwróciła uwagę na umiejętnie dobrany materiał źródłowy, dojrzałą analizę oraz przygotowanie pracy pod względem formalnym.

Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi w październiku br.

Autorom wyróżnionych prac życzymy sukcesów na szczeblu ogólnopolskim!

4 książki ułożone jedna na drugiej i oparty o nie notes

return to top