Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

  • Polski
  • English
search
Wydział Humanistyczny
Logo Europejskie Miasto Nauki Katowice 2024

Nabór wniosków w IV edycji konkursu „Swoboda badań”

14.12.2023 - 10:32 aktualizacja 14.12.2023 - 10:32
Redakcja: mn

Aktualnie otwarty konkurs pn. „Swoboda badań – IV edycja” jest adresowany w szczególności do młodych naukowców, którzy po przerwie wracają do prowadzenia badań naukowych, a także naukowców, którzy nie kierowali dotąd projektami badawczymi. Jego celem jest promowanie aktywności naukowej i umożliwienie zdobycia doświadczenia w realizacji projektów. Maksymalna wysokość dofinansowania dla pojedynczego projektu badawczego wynosi do 10 000 zł, natomiast w przypadku zadeklarowania współpracy międzynarodowej może wynieść do 20 000 zł.

Dofinansowaniem zostaną objęte różnorodne działania naukowe, takie jak: wyjazdy badawcze, konsultacje, kwerendy, badania terenowe, zakup niezbędnych materiałów i odczynników, a także tworzenie dzieł muzycznych i artystycznych. Wsparcie finansowe obejmie również koszty tłumaczeń i korekty tekstów przeznaczonych do publikacji w renomowanych czasopismach naukowych. Na sfinansowanie działań badawczych w czwartej edycji konkursu przeznaczono w sumie kwotę do 1 000 000 zł. Wnioskodawca zobowiązany jest do zadeklarowania minimum jednego osiągnięcia publikacyjnego lub artystycznego, które zamierza uzyskać dzięki przyznanemu wsparciu. Warunkiem ubiegania się o przyznanie wsparcia na działanie badawcze jest złożenie wniosku konkursowego dostępnego w formie formularza online na stronie internetowej Inicjatywy Doskonałości Badawczej w zakładce „badania”: us.edu.pl/idb/badania.

Nabór potrwa do 1 stycznia 2024 roku. Zachęcamy do aplikowania.

Konkurs jest finansowany ze środków programu „Inicjatywa Doskonałości Badawczej” (us.edu.pl/idb).

Swoboda badań IV edycja. Nabór wniosków do 1 stycznia 2024

return to top