Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

  • Polski
  • English
Wydział Humanistyczny

informacje

liczba aktualności na stronie
8162432
więcej

Nabór do programu „Perły nauki”

Przedmiotem programu „Perły nauki” jest wsparcie podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki w tworzeniu wybitnie uzdolnionym absolwentom studiów pierwszego stopnia lub studentom po ukończeniu trzeciego albo czwartego roku jednolitych studiów magisterskich warunków rozwoju przez umożliwienie im prowadzenia badań naukowych albo twórczości artystycznej pod kierunkiem opiekuna naukowego albo artystycznego. Pierwszy nabór wniosków trwa od dnia 4...
informacje
więcej

Kurs e-learningowy “Profesjonalne przygotowanie publikacji naukowych”

Serdecznie zapraszamy do udziału w kursie „Profesjonalne przygotowanie publikacji naukowych”. Nasz kurs wprowadzi Cię w problematykę przygotowania publikacji naukowych, ich struktury oraz strategii publikacji. Pomoże dokładniej poznać elementy publikacji naukowych, przećwiczyć wybrane style bibliograficzne oraz przygotować własną strategię publikacji. W szczególności nasz kurs pozwoli: dokładniej poznać elementy pracy naukowej i zasady wyboru źródeł zapoznać się...
informacje
więcej

Zarządzenie Dziekana w sprawie zasad prowadzenia zajęć dydaktycznych

Zarządzenie nr 4/2021 Dziekana Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Humanistycznego w Katowicach z dnia 1.10.2021 w sprawie zasad prowadzenia zajęć dydaktycznych na Wydziale Humanistycznym w semestrze zimowym roku akademickiego 2021/2022   Na podstawie §53 ust. 2 Statutu Uniwersytetu Śląskiego oraz rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 10.08.2021 i komunikatu Prorektor ds. kształcenia i studentów z dnia...
informacje
return to top