Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

  • Polish
  • English
  • Français
Wydział Humanistyczny

I Wykład Mistrzów pt. „Zróbmy dobry klimat. Natura i klimat” (online)

18.12.2020 - 16:42, aktualizacja 14.01.2021 - 07:52
Redakcja: am
Tagi: Edukacja humanistyczna V4 dla klimatu, Wykład Mistrzów

Interdyscyplinarne Centrum Badań nad Edukacją Humanistyczną Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach oraz Katedra slovanských jazykov Filozofickej fakulty Uniwersytetu Mateja Bela w Bańskiej Bystrzycy organizują I edycję Wykładów Mistrzów pt. „Zróbmy dobry klimat. Nauka i klimat” w ramach projektu „Edukacja humanistyczna V4 dla klimatu. Rozpoznania – dobre praktyki – rekomendacje”. Wydarzenie odbędzie się online na platformie MS Teams.

To pierwsze spotkanie otwarte w ramach projektu, którego celem jest zapoznanie z problematyką zmian klimatycznych oraz koniecznością przeformułowania zadań współczesnej humanistyki w krajach V4 i na świecie. Program obejmuje cykl mistrzowskich wykładów, które wygłoszą wybitni specjaliści z zakresu ekologii, humanistyki środowiskowej oraz edukacji dla klimatu:

  • prof. dr hab. Ewa Bińczyk (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu),
  • prof. dr hab. Małgorzata Kita (Uniwersytet Śląski w Katowicach),
  • dr Ryszard Kulik (Pracownia na rzecz Wszystkich Istot),
  • oraz prof. dr hab. Piotr Skubała (Uniwersytet Śląski w Katowicach).

Spotkanie poprowadzi dr hab. Małgorzata Wójcik-Dudek, prof. UŚ.

 

Udział w wydarzeniu jest bezpłatny. Wymagana jest wcześniejsza rejestracja – do końca grudnia należy napisać na adres: rejestracjaV4@us.edu.pl, podać swoje imię i nazwisko oraz przynależność do jednej z grup: student, uczeń, doktorant, nauczyciel akademicki, nauczyciel. Każdy zgłaszający się otrzyma link do spotkania. Osoby zainteresowane dostaną zaświadczenie potwierdzające udział w I edycji wykładów mistrzowskich.

Link do spotkania: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NzdmNTIzYjgtNmY2MS00MzU1LWJmOWItZmZjMzMxZTNkMTE4%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2250c76291-0c80-4444-a2fb-4f8ab168c311%22%2c%22Oid%22%3a%223f37e1e4-475c-4ef8-afd0-2b27cb8213c2%22%7d

Plakat promujący I Wykład Mistrzów pt. „Zróbmy dobry klimat. Natura i klimat”

return to top