Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

  • Polski
  • English
Wydział Humanistyczny
Logo Europejskie Miasto Nauki Katowice 2024

III Międzynarodowa Konferencja na temat Giełkotu

27.07.2023 - 10:47, aktualizacja 14.09.2023 - 14:37
Redakcja: mn

W dniach 15-18 września 2023 roku na Wydziale Humanistycznym Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach odbędzie się III Międzynarodowa Konferencja na temat Giełkotu (The 3rd World Conference on Cluttering) wraz z wydarzeniami towarzyszącymi. Organizatorami tej konferencji są Uniwersytet Śląski w Katowicach, The International Cluttering Association oraz Fundacja Centrum Logopedyczne. Partnerami przedsięwzięcia są Ludwig-Maximilians Universität München (Niemcy) oraz Fundacja Współpracy Polsko-Niemieckiej. Katowicka konferencja będzie trzecią z cyklu poświęconego giełkotowi, pierwsza odbyła się w roku 2007 w Katarino w Bułgarii, a kolejna w roku 2014 w Eindhoven w Królestwie Niderlandów.

Obecna edycja konferencji ma charakter przeglądowy. W czasie obrad omawiane będą różnorodne tematy związane z tą problematyką – przede wszystkim w odniesieniu do profilaktyki, diagnozy i terapii giełkotu. Ma także umożliwić zacieśnienie współpracy pomiędzy partnerami zagranicznymi i polskimi oraz przyczynić się do upowszechnienia na poziomie międzynarodowym ich osiągnięć w tym zakresie. W programie konferencji przewidziano wystąpienia praktyków i teoretyków specjalizujących się w zaburzeniach płynności mowy, którzy reprezentują zarówno krajowe, jak zagraniczne ośrodki naukowo-badawcze. Wśród gości są ekspertki i eksperci z Australii, Francji, Izraela, Królestwa Niderlandów, Litwy, Polski, Niemiec, Norwegii, Turcji, USA, Węgier i Wielkiej Brytanii. Zaprezentują się również przedstawiciele i przedstawicielki śląskiego ośrodka logopedycznego.

Zorganizowanie III Światowej Konferencji na temat Giełkotu na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach wraz z wydarzeniami upowszechniającymi adresowanymi do różnych grup odbiorców – badaczy, nauczycieli, studentów, osób z giełkotem i ich bliskich – jest szansą na pokazywanie różnorodności problemów komunikacyjnych współczesnego świata i wspólne poszukiwanie sposobów ich rozwiązywania.

Giełkot (tzw. mowa bezładna) to zaburzenie płynności charakteryzujące się nienaturalnie szybkim lub/i nieregularnym tempem mowy, wraz z różnymi niepłynnościami i nieprecyzyjnością artykulacji. Może współwystępować z innymi zaburzeniami, takimi jak jąkanie, trudności w uczeniu się i zespół nadpobudliwości psychoruchowej z deficytem uwagi. Jest to dysfunkcja wciąż nie do końca poznana i będąca nieustannie przedmiotem eksploracji badawczych, która nadal stanowi wyzwanie dla logopedów, zajmujących się diagnozą i terapią zaburzeń płynności mowy zarówno dzieci, młodzieży, jak i dorosłych. Wyniki najnowszych badań sugerują, że giełkot może być znacznie bardziej rozpowszechniony niż przyjęło się uważać do tej pory (Icht et al., 2023) i może dotyczyć nawet więcej niż 2–3% populacji. Osoby z giełkotem zwykle nie są odpowiednio wcześnie otaczane właściwą opieką logopedyczną bądź wcale nie otrzymują specjalistycznego wsparcia przede wszystkich ze względu na niski poziom wiedzy na ten temat – także wśród profesjonalistów.

return to top