Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

  • Polski
  • English
Wydział Humanistyczny

Kursy języka polskiego dla obywateli Ukrainy – rekrutacja do 31.08.2022

22.07.2022 - 11:55, aktualizacja 22.07.2022 - 11:59
Redakcja: am

Odpowiadając na potrzeby obywateli Ukrainy szukających schronienia w Polsce po napaści armii rosyjskiej na ziemie ukraińskie 24 lutego br. i w obliczu dynamicznie zmieniającej się sytuacji geopolitycznej Polski Uniwersytet Śląski w Katowicach, dysponując zarówno odpowiednią infrastrukturą, jak i kadrą o stosownych kompetencjach merytorycznych i organizacyjnych, przygotował projekt i ofertę edukacyjną w ramach Uniwersyteckiego Centrum Kształcenia Językowego. W nowoutworzonej jednostce zorganizowano bezpłatne finansowane przez Metropolię Górnośląsko-Zagłębiowską intensywne kursy języka polskiego na poziomie podstawowym dla pełnoletnich uchodźców z Ukrainy.

Koordynatorom UCKJ oraz organizatorom kursów języka polskiego przyświecała myśl, że praca w grupie na zajęciach językowych połączona z realizacją tematów realioznawczych mogą stanowić istotny czynnik pobudzający aktywność edukacyjną i kulturalną uczestników kursów oraz zmniejszający poczucie wykluczenia w środowisku obcojęzycznym. Ponadto, uczestnicząc w zajęciach w małych 12-osobowych grupach uczący się będą mieli możliwość lepszego poznania siebie nawzajem oraz skuteczniejszego integrowania się. Nie bez znaczenia będzie także fakt, że dzięki nabytym kompetencjom językowym uczestnicy kursów, jeśli wyrażą taką wolę, będą mogli z większym powodzeniem poszukiwać pracy w regionie bądź podjąć naukę w uczelniach Śląsko-Zagłębiowskiej Metropolii.

 

Kursy adresowane są do pełnoletnich obywateli Ukrainy, którzy przekroczyli granicę Polski po 24 lutego 2022 roku i zamieszkują na terenie Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii.

Zapisy na kursy odbywają się poprzez formularz rejestracyjny dostępny pod linkiem https://www.formularze.us.edu.pl/uckj.

 

Rejestracja na kursy jest ciągła. Po zebraniu grupy kursantów organizatorzy przesyłają im na wskazane podczas rejestracji adresy mejlowe szczegółowy harmonogram zajęć (dni tygodnia, godziny, czas trwania kursu od – do oraz nazwiska prowadzących i kontakt do nich).

 

Kurs obejmuje 60 godzin (1 godz. dydaktyczna = 45 min.) stacjonarnych zajęć z doświadczonymi akredytowanymi lektorami i egzaminatorami języka polskiego posiadającymi uprawnienia wymagane przez Narodową Agencję Wymiany Akademickiej.

Lektorzy, którzy uczą w Uniwersyteckim Centrum Kształcenia Językowego to nauczyciele akademiccy, specjaliści w zakresie glottodydaktyki polonistycznej — autorzy znanych i cenionych podręczników oraz programów komputerowych przeznaczonych do nauczania języka polskiego jako obcego. Współpracują oni ze Szkołą Języka i Kultury Polskiej — instytucją Uniwersytetu Śląskiego powstałą w 1991 roku.

Sfinansowanie przedsięwzięcia przez MG-Z gwarantuje uruchomienie 30 kursów (grup) językowych w okresie od lipca do końca listopada 2022. W chwili obecnej pierwsze dwie grupy chętnych odbywają już zajęcia.

Zajęcia realizowane są stacjonarnie w siedzibie Wydziału Humanistycznego przy ul. Uniwersyteckiej 4 w Katowicach, ale jeśli zaistnieje potrzeba jesteśmy w stanie zorganizować zajęcia dla określonych grup w pozostałych kampusach uniwersyteckich w Sosnowcu czy w Chorzowie.

W programie kursu przewidziano treści gwarantujące kursantom nabycie umiejętności z zakresu podstawowej komunikacji. Uczestnicy po zakończeniu kursu otrzymają zaświadczenie o ukończeniu kursu z zaznaczeniem realnej liczby godzin, w których wzięli udział.

grafika przedstawiająca dwie rozmawiające ze sobą osoby (jedną z Polski, drugą z Ukrainy). U góry napis "Kursy języka polskiego dla obywateli Ukrainy lipiec-listopad 2022 r. Uniwersyteckie Centrum Kształcenia Językowego Wydział Humanistyczny UŚ, ul. Uniwersytecka 4, Katowice oraz logo UŚ i logo Metropolii Śląsko-Zagłębiowskiej

return to top